16 mar 2017 18:00

16 mar 2017 18:12

Oro vid elevers flytt

FINNERÖDJA: Stormöte på tisdag

Elevers flytt till Laxå skapar oro bland föräldrar.

På tisdag bjuder föräldrar till elever i årskurs fem i Finnerödja skola in till ett möte angående barn i nuvarande årskurs fem i Finnerödja skola för att diskutera deras övergång till årskurs sex i Laxå. På dagordningen står en rad punkter, såsom hemkunskap, betygssättningen antalet behöriga lärare, lokalerna, hur stora blir klasserna om eleverna flyttas till Laxå, resurser med stöd till barn i behov av detta.

I inbjudan från föräldrarna till berörda talas om ”mycket dålig information till oss föräldrar och även till våra barn”. Föräldrarna upplever att det saknas framförhållning: ”barnen har till exempel inte blivit inbjudna att besöka Centralskolan. Vi känner en stor oro inför en övergång till Laxå och önskar därför ett möte med er för att få svar på våra frågor.”

På tisdag bjuder föräldrar till elever i årskurs fem i Finnerödja skola in till ett möte angående barn i nuvarande årskurs fem i Finnerödja skola för att diskutera deras övergång till årskurs sex i Laxå. På dagordningen står en rad punkter, såsom hemkunskap, betygssättningen antalet behöriga lärare, lokalerna, hur stora blir klasserna om eleverna flyttas till Laxå, resurser med stöd till barn i behov av detta.

I inbjudan från föräldrarna till berörda talas om ”mycket dålig information till oss föräldrar och även till våra barn”. Föräldrarna upplever att det saknas framförhållning: ”barnen har till exempel inte blivit inbjudna att besöka Centralskolan. Vi känner en stor oro inför en övergång till Laxå och önskar därför ett möte med er för att få svar på våra frågor.”