15 mar 2017 19:00

15 mar 2017 19:00

Många gästade Göta holme

GULLSPÅNG: Positiv verksamhet tycker alla

Detaljplanen är fortfarande inte färdig vilket gör att avgiften för de som vill nyttja ställplats Göta holme blir frivillig även sommaren 2017.
För en fortsättning vill alla ha.

Under 2016 togs en frivillig avgift tagits ut för övernattande husbilar och husvagnar på Göta Holme. Det har genererat intäkter på cirka 115 000 kr. Brukare från socialpsykiatrin och till viss del LSS, har skött ställplatsen, genom att städa dusch- och toalettbyggnaden, föra statistik över gästnätter och nationalitet. De har även tömt pengaröret, informerat besökare, samt hållit rent och snyggt i parkområdet.

När vård- och omsorgsnämnden summerar sommaren så noteras att brukarna har upplevt uppdraget som stimulerande och utvecklande. De har växt genom uppdraget och den positiva respons man fått från turisterna. Verksamheten ställer sig positiv till att fortsätta även 2017.

I förra veckan fick det också fullt stöd från kommunstyrelsen. Alla är överens om att det görs ett bra jobb. I ett tjänsteutlåtande från vård- och omsorgsnämnden står att gästerna är mycket positiva.

”Många har aviserat att de kommer att återkomma tack vare det vackra läget och bra service.”

Faciliteterna

Göta Holme utrustades med en hyrd dusch- och toalettbyggnad inför säsongen som varade 1 maj till den 30 september. Husbilsägarna betalade kontant i rör eller via Swish. En informationstavla sattes upp samt låda för turistbroschyrer.

Under säsongen uppmättes 1 185 övernattande husbilar/husvagnar. Det innebar en liten ökning från föregående säsong. Nationaliteterna var till största delen svenskar, tyskar, norrmän och från Nederländerna. Några enstaka kom från Frankrike och Belgien.

Detaljplan

För att kunna ta ut en tvingande avgift krävs bygglov, lokala trafikföreskrifter, vägskyltar samt detaljplan. Detaljplan är under framtagande men beräknas inte vara klar inför säsongen 2017. Förslaget är därför att låta socialpsykiatri/LSS -verksamheten sköta ställplatsen på samma sätt 2017.

Redovisade omkostnader är cirka 40 000 kronor, varav merparten är för duschvagnen. Övriga kostnader gäller förbrukningsvaror som tvål, toapapper och städmaterial. Nettot är ca 75 000 kr.

Lön för mödan

I ett tjänsteutlåtande poängteras att det är viktigt att pengarna går tillbaka, på något sätt, går tillbaka till dem som sköter ställplatsen.

”Det är angeläget att dessa pengar går till verksamheten och därigenom ger brukarna möjlighet att delta i olika aktiviteter. Ställplatsen ses som mycket viktig ur ett utvecklingsperspektiv av besöksmål och planer finns att vidareutveckla denna ytterligare framöver för att generera fler gästnätter till kommunen.”

Några andra utvecklingsplaner är att utöka servicen till gästerna, lagstadgad avgift, bättre skyltning och marknadsföring.

Under 2016 togs en frivillig avgift tagits ut för övernattande husbilar och husvagnar på Göta Holme. Det har genererat intäkter på cirka 115 000 kr. Brukare från socialpsykiatrin och till viss del LSS, har skött ställplatsen, genom att städa dusch- och toalettbyggnaden, föra statistik över gästnätter och nationalitet. De har även tömt pengaröret, informerat besökare, samt hållit rent och snyggt i parkområdet.

När vård- och omsorgsnämnden summerar sommaren så noteras att brukarna har upplevt uppdraget som stimulerande och utvecklande. De har växt genom uppdraget och den positiva respons man fått från turisterna. Verksamheten ställer sig positiv till att fortsätta även 2017.

I förra veckan fick det också fullt stöd från kommunstyrelsen. Alla är överens om att det görs ett bra jobb. I ett tjänsteutlåtande från vård- och omsorgsnämnden står att gästerna är mycket positiva.

”Många har aviserat att de kommer att återkomma tack vare det vackra läget och bra service.”

Faciliteterna

Göta Holme utrustades med en hyrd dusch- och toalettbyggnad inför säsongen som varade 1 maj till den 30 september. Husbilsägarna betalade kontant i rör eller via Swish. En informationstavla sattes upp samt låda för turistbroschyrer.

Under säsongen uppmättes 1 185 övernattande husbilar/husvagnar. Det innebar en liten ökning från föregående säsong. Nationaliteterna var till största delen svenskar, tyskar, norrmän och från Nederländerna. Några enstaka kom från Frankrike och Belgien.

Detaljplan

För att kunna ta ut en tvingande avgift krävs bygglov, lokala trafikföreskrifter, vägskyltar samt detaljplan. Detaljplan är under framtagande men beräknas inte vara klar inför säsongen 2017. Förslaget är därför att låta socialpsykiatri/LSS -verksamheten sköta ställplatsen på samma sätt 2017.

Redovisade omkostnader är cirka 40 000 kronor, varav merparten är för duschvagnen. Övriga kostnader gäller förbrukningsvaror som tvål, toapapper och städmaterial. Nettot är ca 75 000 kr.

Lön för mödan

I ett tjänsteutlåtande poängteras att det är viktigt att pengarna går tillbaka, på något sätt, går tillbaka till dem som sköter ställplatsen.

”Det är angeläget att dessa pengar går till verksamheten och därigenom ger brukarna möjlighet att delta i olika aktiviteter. Ställplatsen ses som mycket viktig ur ett utvecklingsperspektiv av besöksmål och planer finns att vidareutveckla denna ytterligare framöver för att generera fler gästnätter till kommunen.”

Några andra utvecklingsplaner är att utöka servicen till gästerna, lagstadgad avgift, bättre skyltning och marknadsföring.