15 feb 2017 06:00

15 feb 2017 06:00

Bemanningskrisen gynnar lönerna

För tillfället måste nio kommunala tjänster tillsättas och fler är att vänta inom kort. De senaste åren har Gullspångs kommun haft svårt att behålla sina anställda och ersätta viktiga chefstjänster.

SO-lärare, VD för två kommunala bolag, förskolelärare, sjuksköterska och bibliotekarie är några av de lediga tjänsterna just nu. I dagarna gick dessutom ansökningstiden ut för kommunens nya näringslivs- och turismchef. Det är en stor rotation på de anställda tjänstemännen i kommunen.

– Jag upplever att konkurrensen mellan kommunerna i regionen och mot privata arbetsgivare ökar. Vi måste jobba ännu hårdare för att profilera oss, det gör vi genom att vara en bra arbetsgivare, säger Arvo Niiholm, personalchef i Gullspång och chef för MTG-områdets lönekontor som har lokalerna i Hova.

Kan bli akut

Även om Niiholm inte vill fatta sig med ordet kris, kan läget bli akut i längden om lediga tjänster inte kan tillsättas.

– Om vi inte kan bemanna socialtjänsten blir det akut. Välfärden kan aldrig bli hotad, vi har alltid personal som kan gå in även om kvalitén och kompetensen kan bli lidande, säger han och tillägger att de inte vill använda sig av bemanningsbolag då det har många nackdelar.

Och utvecklar:

– Vi ser att rekryteringsläget överlag har förbättrats den senaste tiden, men vi måste arbeta aktivt med personalförsörjningen för att behålla den personal vi har och även att kunna nyrekrytera när det behövs.

Lönen viktigt lockbete

I och med den ökande konkurrensen mellan arbetsgivarna, kan de arbetssökande ställa mer krav och önskemål.

– Lönen är det viktigaste lockbetet, men även arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheter är viktigt liksom hur attraktiv arbetsplatsen är.

Sjukfrånvaron minskar

Antalet sjukskrivna inom kommunen minskar, från 8,6 procent 2015 till 6,6 procent i fjol.

– Vi har arbetat mycket med det under det senaste året, det handlar om att förebygga sjukfrånvaro, att cheferna har vetskap om medarbetarnas arbetsbelastning. Det grundläggande är att de anställda upplever att de har viktiga arbetsuppgifter, att det finns en hög trivsel och en bra verksamhet med kvalité.

Färre guldklockor

Det blir allt färre 25-års jubilarer som tackas med guldklocka för lång och trogen tjänst. Det var vanligare förr, nu ser verkligheten annorlunda ut.

– Det är längre inte självklart att en person går in för att stanna hos arbetsgivaren livet ut. Det har blivit mycket större rörlighet under de senaste åren. De yngre som anställs vill ha utveckling och utmaning. Då gäller det att vi som arbetsgivare hänger med i utvecklingen och svarar upp mot den, fortsätter Arvo.

SO-lärare, VD för två kommunala bolag, förskolelärare, sjuksköterska och bibliotekarie är några av de lediga tjänsterna just nu. I dagarna gick dessutom ansökningstiden ut för kommunens nya näringslivs- och turismchef. Det är en stor rotation på de anställda tjänstemännen i kommunen.

– Jag upplever att konkurrensen mellan kommunerna i regionen och mot privata arbetsgivare ökar. Vi måste jobba ännu hårdare för att profilera oss, det gör vi genom att vara en bra arbetsgivare, säger Arvo Niiholm, personalchef i Gullspång och chef för MTG-områdets lönekontor som har lokalerna i Hova.

Kan bli akut

Även om Niiholm inte vill fatta sig med ordet kris, kan läget bli akut i längden om lediga tjänster inte kan tillsättas.

– Om vi inte kan bemanna socialtjänsten blir det akut. Välfärden kan aldrig bli hotad, vi har alltid personal som kan gå in även om kvalitén och kompetensen kan bli lidande, säger han och tillägger att de inte vill använda sig av bemanningsbolag då det har många nackdelar.

Och utvecklar:

– Vi ser att rekryteringsläget överlag har förbättrats den senaste tiden, men vi måste arbeta aktivt med personalförsörjningen för att behålla den personal vi har och även att kunna nyrekrytera när det behövs.

Lönen viktigt lockbete

I och med den ökande konkurrensen mellan arbetsgivarna, kan de arbetssökande ställa mer krav och önskemål.

– Lönen är det viktigaste lockbetet, men även arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheter är viktigt liksom hur attraktiv arbetsplatsen är.

Sjukfrånvaron minskar

Antalet sjukskrivna inom kommunen minskar, från 8,6 procent 2015 till 6,6 procent i fjol.

– Vi har arbetat mycket med det under det senaste året, det handlar om att förebygga sjukfrånvaro, att cheferna har vetskap om medarbetarnas arbetsbelastning. Det grundläggande är att de anställda upplever att de har viktiga arbetsuppgifter, att det finns en hög trivsel och en bra verksamhet med kvalité.

Färre guldklockor

Det blir allt färre 25-års jubilarer som tackas med guldklocka för lång och trogen tjänst. Det var vanligare förr, nu ser verkligheten annorlunda ut.

– Det är längre inte självklart att en person går in för att stanna hos arbetsgivaren livet ut. Det har blivit mycket större rörlighet under de senaste åren. De yngre som anställs vill ha utveckling och utmaning. Då gäller det att vi som arbetsgivare hänger med i utvecklingen och svarar upp mot den, fortsätter Arvo.

  • Christoffer Tuulik