14 feb 2017 16:47

14 feb 2017 16:47

Körförbud för kommunhissen

HOVA: Stopp för hissfärder i kommunhuset

Hissen som binder samman kommunhuset i Hova hade så allvarliga brister att den belades med användningsförbud i slutet av november i fjol.

I besiktningsprotokollet från miljö- och byggnadsnämnden fastslogs att fortsatt användning kunde innebära en omedelbar fara för hälsa och säkerhet.

Enligt fastighetsförvaltaren Jim Gustavsson vid kommunen ska hissens brister ha återgärdas.

– Det var nödtelefonen som inte fungerade och ytterligare några mindre brister. Nu väntar vi på en ny inspektion, förhoppningsvis blir den gjord inom kort, säger han.

I besiktningsprotokollet från miljö- och byggnadsnämnden fastslogs att fortsatt användning kunde innebära en omedelbar fara för hälsa och säkerhet.

Enligt fastighetsförvaltaren Jim Gustavsson vid kommunen ska hissens brister ha återgärdas.

– Det var nödtelefonen som inte fungerade och ytterligare några mindre brister. Nu väntar vi på en ny inspektion, förhoppningsvis blir den gjord inom kort, säger han.

  • Christoffer Tuulik