11 jan 2017 06:00

11 jan 2017 06:00

Glöms cyklisterna bort?

OTTERBÄCKEN: Skrivelse till kommunen om trafiksituationen

Marianne Johansson lyfter i en skrivelse till kommunen upp cyklisternas trafiksituation utmed 26:an.

Nu när trafiksäkerhet ökar i samband med ombyggnationen av 26:an borde man också kunna trafiksäkra gång- och cykelvägen som i huvudsak löper längs 26:an skriver hon.

Hennes ”önskemål är att Trafikverket ser över sträckan mellan Otterbäcken och Sjötorp. Antalet avåkningar har ökat i takt med att flödet på vägen har ökat. Bilar och långtradare har slutat sin färd på cykelvägen eftersom det inte finns vägräcken som stoppar deras framfart.”

Hon har även noterat att på Gullspångs kommuns tipsar om att cykelleden mellan Gullspång och Sjötorp är en fin tur. Men Marianne Johansson anser att säkerheten på delar av sträckan är bristfällig.

”Ovanstående är något som turismansvariga i kommunen bör ta tag i och försöka påverka Trafikverket innan någon allvarig trafikolycka händer med gångare och cyklister som färdas utmed sträckan.”

Marianne Johansson, Karlskoga med sommarstuga i området, berättar för MT att det var när hon fick kännedom om att fler trafikkameror var på gång utmed 26:an, men inte på nämnda sträcka, som hon gick i taket.

– Varje år sker det någon olycka, det som gör det så otäckt är att vägen ligger högre på vissa platser. Jag anser att der borde sättas upp räcken där det är farligast.

Nu när trafiksäkerhet ökar i samband med ombyggnationen av 26:an borde man också kunna trafiksäkra gång- och cykelvägen som i huvudsak löper längs 26:an skriver hon.

Hennes ”önskemål är att Trafikverket ser över sträckan mellan Otterbäcken och Sjötorp. Antalet avåkningar har ökat i takt med att flödet på vägen har ökat. Bilar och långtradare har slutat sin färd på cykelvägen eftersom det inte finns vägräcken som stoppar deras framfart.”

Hon har även noterat att på Gullspångs kommuns tipsar om att cykelleden mellan Gullspång och Sjötorp är en fin tur. Men Marianne Johansson anser att säkerheten på delar av sträckan är bristfällig.

”Ovanstående är något som turismansvariga i kommunen bör ta tag i och försöka påverka Trafikverket innan någon allvarig trafikolycka händer med gångare och cyklister som färdas utmed sträckan.”

Marianne Johansson, Karlskoga med sommarstuga i området, berättar för MT att det var när hon fick kännedom om att fler trafikkameror var på gång utmed 26:an, men inte på nämnda sträcka, som hon gick i taket.

– Varje år sker det någon olycka, det som gör det så otäckt är att vägen ligger högre på vissa platser. Jag anser att der borde sättas upp räcken där det är farligast.