13 okt 2016 06:00

13 okt 2016 06:00

Ledde inte till kritik

GULLSPÅNG: Ivo-anmälan utan åtgärd

Hade läkaren utbildat patienten tillräckligt i samband med att insulinpenna delades ut? ”Nej”, menar anhörig.

”Ja”, menar dock inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som inte ser någon anledning att klandra vårdgivaren. Händelsen inträffade vid en regelbunden kontroll. Läkaren upptäckte att en patient behövde påbörja insulinbehandling via injektion. Efter en första genomgång av läkaren hänvisades patienten till diabetessjuksköterska för ytterligare genomgång av injektionsteknik och vidare uppföljning. Patienten uppmanades därefter att hämta insulinpenna och påbörja behandling direkt samma dag. Patienten upplevde sig dock osäker och kände sig inte informerad i tillräcklig grad för att säkert påbörja behandling. Någon träning med insulinpennan innan den delades ut förekom inte. Det framkommer i anmälan till Ivo som nära anhörig författat. Även om Ivo inte ser någon anledning att framföra kritik har vårdinrättningen vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande situationer kan drabba andra patienter. Insättning av insulin sker nu i samråd med diabetessköterska med möjlighet att i tid grundligt instruera patienten vad gäller injektionsteknik och egenkontroll av blodsocker samt eventuella biverkningar.

”Ja”, menar dock inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som inte ser någon anledning att klandra vårdgivaren. Händelsen inträffade vid en regelbunden kontroll. Läkaren upptäckte att en patient behövde påbörja insulinbehandling via injektion. Efter en första genomgång av läkaren hänvisades patienten till diabetessjuksköterska för ytterligare genomgång av injektionsteknik och vidare uppföljning. Patienten uppmanades därefter att hämta insulinpenna och påbörja behandling direkt samma dag. Patienten upplevde sig dock osäker och kände sig inte informerad i tillräcklig grad för att säkert påbörja behandling. Någon träning med insulinpennan innan den delades ut förekom inte. Det framkommer i anmälan till Ivo som nära anhörig författat. Även om Ivo inte ser någon anledning att framföra kritik har vårdinrättningen vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande situationer kan drabba andra patienter. Insättning av insulin sker nu i samråd med diabetessköterska med möjlighet att i tid grundligt instruera patienten vad gäller injektionsteknik och egenkontroll av blodsocker samt eventuella biverkningar.