11 okt 2016 17:07

11 okt 2016 17:07

Timmerman skar ut profil på den gamla kyrkplatsen

SÖDRA RÅDA: Öppet hus

Under ett par timmar på tisdagseftermiddagen var alla välkomna till rekonstruktionen vid den gamla kyrkplatsen i Södra Råda. Timmerman Daniel Eriksson utförde träskärningar runt en portal. ”En profil runt dörren till sakristian. Vi har haft fotografier från början på 1900-talet och en uppmätning från den tiden till grund för vårt arbete”.