28 sep 2016 18:00

28 sep 2016 18:00

Ordet är fritt

HOVA: Jasägare och invandrare

Under fullmäktiges punkt ordet är fritt talade Lennart Ardemo (SD) om ”jasägarna” och invandrarna.

Ardemo har noterat att det finns ett antal jasägare som följer partiet och inte går på sin övertygelse.

– De är ja-sägare och med-jamare, jag har lagt märke till det. Det finns enskilda här som tänker annorlunda, det vet jag, sa han vädjade till fullmäktigeledamöterna att tänka på väljarna och rösta med ”hjärta och samvete”.

Och så invandrarna.

– Vi har många invandrare i kommunen, 20-40 åringar, starka och friska karlar, de går och dräller på gatorna här i Hova och Gullspång. Skulle vi inte kunna få dem att göra lite nytta. Det är mycket som behöver göras. De behöver inte ta arbete för respektive företagare. De kan ju göra saker som aldrig blir gjorda. Snöskottning och hjälpa gamla och så vidare. Det finns tusen olika saker de kan göra.

Under ordet är fritt får ledamot fem minuter på sig att lyfta åsikter av allmänt intresse.

Ardemo har noterat att det finns ett antal jasägare som följer partiet och inte går på sin övertygelse.

– De är ja-sägare och med-jamare, jag har lagt märke till det. Det finns enskilda här som tänker annorlunda, det vet jag, sa han vädjade till fullmäktigeledamöterna att tänka på väljarna och rösta med ”hjärta och samvete”.

Och så invandrarna.

– Vi har många invandrare i kommunen, 20-40 åringar, starka och friska karlar, de går och dräller på gatorna här i Hova och Gullspång. Skulle vi inte kunna få dem att göra lite nytta. Det är mycket som behöver göras. De behöver inte ta arbete för respektive företagare. De kan ju göra saker som aldrig blir gjorda. Snöskottning och hjälpa gamla och så vidare. Det finns tusen olika saker de kan göra.

Under ordet är fritt får ledamot fem minuter på sig att lyfta åsikter av allmänt intresse.