26 sep 2016 18:00

26 sep 2016 18:00

Illa parkerade cyklar

GULLSPÅNG: Lappade felparkerade cyklar

Synskadades riksförbund har en pågående kampanj kallad ”Gata för alla”.

I denna är det cyklister som de synskadade vill nå. Använd ringklockan och ställ cykeln på anvisad plats. Det uppmanas, annars kan det gå som i bildexemplet. Anders Götenstedt sätter på lappar, samt skänker ett sadelskydd, för att uppmana till bättre cykelvett. Som handräckare ser vi Birgit Götenstedt-Dahllöf.

I denna är det cyklister som de synskadade vill nå. Använd ringklockan och ställ cykeln på anvisad plats. Det uppmanas, annars kan det gå som i bildexemplet. Anders Götenstedt sätter på lappar, samt skänker ett sadelskydd, för att uppmana till bättre cykelvett. Som handräckare ser vi Birgit Götenstedt-Dahllöf.