23 sep 2016 16:05

23 sep 2016 16:05

Undersköterskor är vinnare

HOVA: Avtalet mellan Kommunal och Gulspångs kommun innebär en satsning inom vård och omsorg

I våras tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal och ett nytt kollektivavtal för sina medlemmar.
Nu har de lokala förhandlingarna slutförts och avtalet kan träda i kraft.

Det centrala avtalet i våras gav Kommunals medlemmar en generell löneökning på 520 kronor samt genom en särskild satsning ytterligare 500 kronor i lönepåslag till yrkesutbildade undersköterskor.

– När de lokala förhandlingarna är slutförda blev resultatet 800 kronor i snitt till alla yrkesutbildade undersköterskor. Detta oavsett vilken arbetsuppgift eller titel de har, alltså även om de arbetar som personliga assistenter eller på ett gruppboende, säger Gunilla Gustavsson, sektionsordförande i Kommunal.

Individuella löner

– När det gäller löneökningen skall den ske individuellt utifrån lönekriterier, ingen är garanterad 800 kr, förtydligar Arvo Niiholm, personalchef Gullspångs kommun.

– De som får det högre beloppet skall vara utbildade undersköterskor och, som sagt, vi har även tagit med vissa andra yrkestitlar som arbetar med vård- och omsorgsarbetsuppgifter och som är utbildade undersköterskor, vi har ansett att det viktigt att göra en prioritering även för dessa grupper.

Hemvården får extra

Att inte alla undersköterskor får 1 020 kronor rakt av beror på den särskilda satsningen.

– 220 kronor ska fördelas inom 25 procent av gruppen undersköterskor som en extra satsning, säger Gunilla Gustavsson.

Och Kommunal och arbetsgivare var överens om att använda pengarna för att göra en lokal satsning på undersköterskor inom hemvården och nattpatrullen.

– De får i snitt 1 343 kronor, säger Gunilla och betonar att bakom denna lokala satsning ligger ett gammalt önskemål.

Parterna överens

– Det är personal som har, och har, haft många krav på sig, det här är viktigt att vi får upp lönerna för undersköterskor med tanke på kommunens rekryteringsbehov. Det är också viktigt att få den här personalgruppen att trivas så att de stannar kvar, säger hon och berättar att hon är nöjd över avtalet..

Arvo Niiholm håller med.

– Det är bra att lönerna för undersköterskor har prioriterats i det centrala avtalet och de att därmed får en rejäl löneökning. Det underlättar för oss som arbetsgivare med tanke på kommunens rekryteringsbehov. Att vi kan behålla och rekrytera nya. Det givetvis också viktigt att få den här personalgruppen att trivas så att de stannar kvar, och vi är också nöjda med avtalet.

Septemberlön

Det är cirka 200 medlemmar som berörs av överenskommelsen som kommer att märkas i medlemmarnas lönekuvert redan i september.

– Och i oktober betalas det retroaktiva ut, säger Arvo Niiholm.

Nästa önskemål?

– Nästa gång vi förhandlar? Tja, det skulle väl vara att komma från de delade turerna, lösa det en gång för alla, säger Gunilla Gustavsson.

Det centrala avtalet i våras gav Kommunals medlemmar en generell löneökning på 520 kronor samt genom en särskild satsning ytterligare 500 kronor i lönepåslag till yrkesutbildade undersköterskor.

– När de lokala förhandlingarna är slutförda blev resultatet 800 kronor i snitt till alla yrkesutbildade undersköterskor. Detta oavsett vilken arbetsuppgift eller titel de har, alltså även om de arbetar som personliga assistenter eller på ett gruppboende, säger Gunilla Gustavsson, sektionsordförande i Kommunal.

Individuella löner

– När det gäller löneökningen skall den ske individuellt utifrån lönekriterier, ingen är garanterad 800 kr, förtydligar Arvo Niiholm, personalchef Gullspångs kommun.

– De som får det högre beloppet skall vara utbildade undersköterskor och, som sagt, vi har även tagit med vissa andra yrkestitlar som arbetar med vård- och omsorgsarbetsuppgifter och som är utbildade undersköterskor, vi har ansett att det viktigt att göra en prioritering även för dessa grupper.

Hemvården får extra

Att inte alla undersköterskor får 1 020 kronor rakt av beror på den särskilda satsningen.

– 220 kronor ska fördelas inom 25 procent av gruppen undersköterskor som en extra satsning, säger Gunilla Gustavsson.

Och Kommunal och arbetsgivare var överens om att använda pengarna för att göra en lokal satsning på undersköterskor inom hemvården och nattpatrullen.

– De får i snitt 1 343 kronor, säger Gunilla och betonar att bakom denna lokala satsning ligger ett gammalt önskemål.

Parterna överens

– Det är personal som har, och har, haft många krav på sig, det här är viktigt att vi får upp lönerna för undersköterskor med tanke på kommunens rekryteringsbehov. Det är också viktigt att få den här personalgruppen att trivas så att de stannar kvar, säger hon och berättar att hon är nöjd över avtalet..

Arvo Niiholm håller med.

– Det är bra att lönerna för undersköterskor har prioriterats i det centrala avtalet och de att därmed får en rejäl löneökning. Det underlättar för oss som arbetsgivare med tanke på kommunens rekryteringsbehov. Att vi kan behålla och rekrytera nya. Det givetvis också viktigt att få den här personalgruppen att trivas så att de stannar kvar, och vi är också nöjda med avtalet.

Septemberlön

Det är cirka 200 medlemmar som berörs av överenskommelsen som kommer att märkas i medlemmarnas lönekuvert redan i september.

– Och i oktober betalas det retroaktiva ut, säger Arvo Niiholm.

Nästa önskemål?

– Nästa gång vi förhandlar? Tja, det skulle väl vara att komma från de delade turerna, lösa det en gång för alla, säger Gunilla Gustavsson.