21 sep 2016 16:54

21 sep 2016 16:54

Bygget av E20 förbi Hova påbörjat

HOVA: Det första spadtaget är nu taget

Ett mycket symboliskt spadtag togs under onsdagen. Med hjälp av 280 miljoner kronor ska en av Sveriges 100 mest olycksdrabbade vägsträckorna i landet åtgärdas.

Det var mycket äntligen över invigningen.

– Ja, nu äntligen ska vägen byggas om till en säker väg för alla, sa Marita Karlsson, projektledare Trafikverket.

– Och det första som händer är att Skanska gör är en miljökompensationsåtgärd. De bygger en groddamm i Hovaåns dalgångar. Det handlar om att skydda den artskyddade åkergrodan.

Marknadsplats

– I dalgången ska det även göras en arkeologisk undersökning. Det har talats om en historisk marknadsplats, nu får vi chansen att gräva ur. Arkeologer gör detta, säger Marita Karlsson, som fortfarande har ett huvudbry när det gäller fyllnadsmassorna.

– Vi har åtminstone inte löst det fullt ut.

Det även går rykte om nya lösningar?

– Nej, vi har en gällande vägplan och den arbetar vi efter.

Allmänt möte

Ett stort antal markägare är berörda av ombyggnationen. Och apropå eventuella rykten om broar och portar så ska det inom kort gå att få alla frågetecken uträknade.

– Det är många frågor så här i början och vi kommer att kalla till ett informationsmöte, nej, jag har inget datum klart, sa Stefan Fors, projektchef på Skanska.

Hur kommer vi att se att projektet påbörjats?

– Det kommer att handla mest om skogsavverkning i år. Det är först nästa år som vi kommer i gång mer med schaktningsarbeten, och vi kommer att börja i söder. Fast vi kommer ju att schakta på flera platser samtidigt.

Många i rörelse

Ett projektkontor ska inredas i en fastighet i Hova.

– När projektet är i gång kommer vi att ha ett 60-tal personer här i Hova, många av dem sover i husvagnar, säger Fors och konstaterar att det blir liv och rörelse i byn

Han räknar med att trafiken kan släppas på 2018.

– Helt färdiga blir vi inte med markarbeten och allt förrän år 2019, sa Stefan Fors och berättade att han även kommer att vara projektledare när ombyggnationen av norra infarten till Otterbäcken går i gång på allvar inom kort.

”Äntligen, äntligen”

Under vägbygget kommer kommunen att passa på att byta ut vatten och avloppsledningar.

– Skanska gör jobbet när de gräver och vi ersätter dem, säger Carina Gullberg (S).

Kommunens representanter, Carina Gullberg, Bo Hagström (C) och Gunnar Bohlin (M) på plats vid invigningen var glada. Inte minst den förstnämnda som liknat vägsträckan i höjd med Hova vid en kostig.

– Ja, och så får vi en bra och säker väg till Regnbågsskolan och Hova samhälle, äntligen, äntligen, äntligen, sa Carina Gullberg.

Det var mycket äntligen över invigningen.

– Ja, nu äntligen ska vägen byggas om till en säker väg för alla, sa Marita Karlsson, projektledare Trafikverket.

– Och det första som händer är att Skanska gör är en miljökompensationsåtgärd. De bygger en groddamm i Hovaåns dalgångar. Det handlar om att skydda den artskyddade åkergrodan.

Marknadsplats

– I dalgången ska det även göras en arkeologisk undersökning. Det har talats om en historisk marknadsplats, nu får vi chansen att gräva ur. Arkeologer gör detta, säger Marita Karlsson, som fortfarande har ett huvudbry när det gäller fyllnadsmassorna.

– Vi har åtminstone inte löst det fullt ut.

Det även går rykte om nya lösningar?

– Nej, vi har en gällande vägplan och den arbetar vi efter.

Allmänt möte

Ett stort antal markägare är berörda av ombyggnationen. Och apropå eventuella rykten om broar och portar så ska det inom kort gå att få alla frågetecken uträknade.

– Det är många frågor så här i början och vi kommer att kalla till ett informationsmöte, nej, jag har inget datum klart, sa Stefan Fors, projektchef på Skanska.

Hur kommer vi att se att projektet påbörjats?

– Det kommer att handla mest om skogsavverkning i år. Det är först nästa år som vi kommer i gång mer med schaktningsarbeten, och vi kommer att börja i söder. Fast vi kommer ju att schakta på flera platser samtidigt.

Många i rörelse

Ett projektkontor ska inredas i en fastighet i Hova.

– När projektet är i gång kommer vi att ha ett 60-tal personer här i Hova, många av dem sover i husvagnar, säger Fors och konstaterar att det blir liv och rörelse i byn

Han räknar med att trafiken kan släppas på 2018.

– Helt färdiga blir vi inte med markarbeten och allt förrän år 2019, sa Stefan Fors och berättade att han även kommer att vara projektledare när ombyggnationen av norra infarten till Otterbäcken går i gång på allvar inom kort.

”Äntligen, äntligen”

Under vägbygget kommer kommunen att passa på att byta ut vatten och avloppsledningar.

– Skanska gör jobbet när de gräver och vi ersätter dem, säger Carina Gullberg (S).

Kommunens representanter, Carina Gullberg, Bo Hagström (C) och Gunnar Bohlin (M) på plats vid invigningen var glada. Inte minst den förstnämnda som liknat vägsträckan i höjd med Hova vid en kostig.

– Ja, och så får vi en bra och säker väg till Regnbågsskolan och Hova samhälle, äntligen, äntligen, äntligen, sa Carina Gullberg.

Skanska genomför bygget Fagerlid-Bahult

Sträckan Fagerlid-Bahult är den enda sträcka på E20 mellan Hassle och Arboga som inte har mötesseparering. Projektet omfattar tio kilometer ny- och ombyggnation av E20. Sträckan byggs om till mötesfri landsväg med mitträcke på etappen förbi Hova, mellan Fagerlid och Bahult, varav cirka åtta kilometer får 2+2 körfält som ny standard i en delvis ny sträckning. En ny trafikplats kommer att byggas med E20 något nedsänkt vid Hova. Väg 200 och cykelväg kommer att passera över E20 på bro. Väg 3063 mot Gårdsjö får en ny sträckning och lokalvägar och cykelvägar parallellt med E20 förbättras. Projektet innefattar också tio kilometer nya lokalvägar, fyra nya broar, en ny trafikplats vid Hova samt nya cykelbanor. Projektet är totalentreprenad vilket innebär att projektering ingår i uppdraget. Skanska projekterar under hösten 2016 och börjar sedan successivt bygga vägar och broar.

Källa: trafikverket.se