20 sep 2016 16:24

20 sep 2016 16:24

"Vi är långt ifrån nöjda"

GULLSPÅNG/HOVA: Rankar företagsklimatet i kommunen

Camilla McQuire, näringslivsansvarig, ser ljusglimtar i årets rapport.
– Vi har klättrat några placeringar vilket jag självklart tycker är roligt, men vi är långt ifrån nöjda.

Svarsfrekvensen var god, 99 företagare i kommunen svarade när Svenskt näringsliv skickade ut en enkät om det lokala företagsklimatet. Syftet med enkäten är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

Men elva placeringar upp i rankningen, från 264 till 253 (av 290), ger inte Camilla McQuire någon anledning att jubla.

– Vi måste arbeta målmedvetet under flera år om vi ska vända trenden. Och visst är det möjligt, det är ju en attitydundersökning. Hur företagarna upplever situationen. Men det är ett ömsesidigt arbete. Ett gemensamt ansvar, och det måste bygga på en dialog. Vilka förväntningar har företagarna, vad krävs och vad är rimligt.

Attraktionskraft

Den del i enkäten som har rubriken ”hur kan kommunen förbättra företagsklimatet” är intressant menar McQuire.

– Drygt 60 procent av företagarna svarar ”öka kommunens attraktionskraft” och 58 procent anser att kommunen ska bli ”bättre på att stimulera nyetableringar”.

Samtidigt som Camilla McQuire notera att det är svåra frågor konstaterar hon att kommunen är på rätt väg. Detaljplanen är till exempel nu klar för industripark Hova.

– Även ombyggnationen av E20 gynnar vår attraktionskraft.

Men det är frågan, som nästan 40 procent av företagarna har kryssat i, ”bättre information till företagarna”, som Camilla ser som mest intressant.

– Laxå kommun har haft ett långsiktigt arbete och klättrar också sakta men säkert.

– Vi hamnar på plats 94 när det gäller tillgången till relevant arbetskraft. Det ser kanske bra ut men är fortfarande inte godkänt.

• Konkurrens från kommunen: plats 87 (av 290)

• Tillgång till kompetens: 94

• Tjänstemäns attityder till företagande: 120

• Medias attityder till företagande: 135

• Tillämpning av lagar och regler: 150

• Skolans attityder till företagande: 183

• Allmänhetens attityder till företagande: 194

• Service till företag: 214

• Sammanfattande omdöme: 220

• Kommunpolitikernas attityder till företagande: 233

• Vägnät, tåg- och flyg: 252

• Tele- och IT-nät: 265

– Vi får titta framåt och konstatera att vi bara kan bli bättre, säger Camilla McQuire.

Svarsfrekvensen var god, 99 företagare i kommunen svarade när Svenskt näringsliv skickade ut en enkät om det lokala företagsklimatet. Syftet med enkäten är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

Men elva placeringar upp i rankningen, från 264 till 253 (av 290), ger inte Camilla McQuire någon anledning att jubla.

– Vi måste arbeta målmedvetet under flera år om vi ska vända trenden. Och visst är det möjligt, det är ju en attitydundersökning. Hur företagarna upplever situationen. Men det är ett ömsesidigt arbete. Ett gemensamt ansvar, och det måste bygga på en dialog. Vilka förväntningar har företagarna, vad krävs och vad är rimligt.

Attraktionskraft

Den del i enkäten som har rubriken ”hur kan kommunen förbättra företagsklimatet” är intressant menar McQuire.

– Drygt 60 procent av företagarna svarar ”öka kommunens attraktionskraft” och 58 procent anser att kommunen ska bli ”bättre på att stimulera nyetableringar”.

Samtidigt som Camilla McQuire notera att det är svåra frågor konstaterar hon att kommunen är på rätt väg. Detaljplanen är till exempel nu klar för industripark Hova.

– Även ombyggnationen av E20 gynnar vår attraktionskraft.

Men det är frågan, som nästan 40 procent av företagarna har kryssat i, ”bättre information till företagarna”, som Camilla ser som mest intressant.

– Laxå kommun har haft ett långsiktigt arbete och klättrar också sakta men säkert.

– Vi hamnar på plats 94 när det gäller tillgången till relevant arbetskraft. Det ser kanske bra ut men är fortfarande inte godkänt.

• Konkurrens från kommunen: plats 87 (av 290)

• Tillgång till kompetens: 94

• Tjänstemäns attityder till företagande: 120

• Medias attityder till företagande: 135

• Tillämpning av lagar och regler: 150

• Skolans attityder till företagande: 183

• Allmänhetens attityder till företagande: 194

• Service till företag: 214

• Sammanfattande omdöme: 220

• Kommunpolitikernas attityder till företagande: 233

• Vägnät, tåg- och flyg: 252

• Tele- och IT-nät: 265

– Vi får titta framåt och konstatera att vi bara kan bli bättre, säger Camilla McQuire.

Om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Källa: foretagsklimat.se