19 sep 2016 06:00

19 sep 2016 06:00

"Med mångas små insatser kan man bygga stort"

GULLSPÅNG: Laxens hus måste förankras

Vill man satsa och man dessutom har medborgarna med sig, då kan detta bli ett riktigt lyft både för invånare och besökare menar Elisabeth Olsson som skriver: ”Med mångas små insatser kan man bygga stort”.

Så skriver hon i ett tjänsteutlåtande, ett svar på den motion som lämnades in för fem år om ett laxens hus i Gullspång.

Det finns en utredning och ett förslag som lades fram år 2000. Där beräknades kostnaden för ett informationscentrum och ett akvarium till 7 900 000 kronor.

En ansökan gjordes till EU om medel 2000 och till länsstyrelsen år 2003. Arbetet kring detta har fortgått men begränsats till fiskvårdande insatser av olika slag, med främst externa projektmedel. Mycket pengar är satsat från olika aktörer i laxens fortlevnad.

Frågan är, skriver Elisabeth Olsson, hur Gullspångs kommun kan förvalta och förädla värdet av laxen till ett mervärde för besökare och invånare. Ett förslag som framställs i motionen är ett Laxens hus.

Måste förankras

För att driva fram detta, ett genomförbart projekt, litet eller stort, krävs tid, engagemang och ekonomi. Det är tidskrävande att knyta kontakter, hitta finansiärer och söka bidrag. Hon skriver att förvaltningen gärna åtar sig uppdraget att ta fram en idé tillsammans med politiker, medborgare, föreningar och företag men det måste då finnas en bred samstämmighet i vad man vill åstadkomma och en idé om hur mycket medel för förstudie, projektering, investeringar och drift som kommunen är beredda att satsa.

Spånar

Ett Gullspångslaxens hus kan innehålla allt, skriver Elisabeth Olsson, från en enkel information till ett mycket bredare koncept som i än högre grad skulle tillföra kommunens invånare och besökare ett mervärde. Laxens hus skulle kunna vara ett eko-kulturhus? Ett hus med plats både för kultur och natur, där inomhusaktiviteter möter utomhusliv. En mjukt formad byggnad hus efter älvens vindlingar med panorama mot vattnet, en inomhusscen som kan ta emot teater och musikföreställningar i lite större format. Detta i kombination med plats för konstutställningar, naturrum och fokus på laxens livsmiljö, kanske även forskning. En lekverkstad där barn kan utvecklas både i vetenskapligt experimenterande och kreativt tänkande, en experimentverkstad med naturtema. En byggnad med vackra former, som ingen sett tidigare men alla vill se och vistas i.

Förvaltningen beräknar kostnaden för en förstudie till cirka 100 000 kronor och ett genomförande, beroende på omfattning, till mellan 5 och 100 miljoner kronor. Till detta kommer sedan driften.

”Förvaltningen är positiva till idén men behöver ett mer tydligt uppdrag att genomföra en förstudie. Uppdraget ska beskriva målsättning med, förväntad funktion samt övriga ramar för ett Gullspångslaxens hus samt kostnads- och tidsram för förstudien.”

Så skriver hon i ett tjänsteutlåtande, ett svar på den motion som lämnades in för fem år om ett laxens hus i Gullspång.

Det finns en utredning och ett förslag som lades fram år 2000. Där beräknades kostnaden för ett informationscentrum och ett akvarium till 7 900 000 kronor.

En ansökan gjordes till EU om medel 2000 och till länsstyrelsen år 2003. Arbetet kring detta har fortgått men begränsats till fiskvårdande insatser av olika slag, med främst externa projektmedel. Mycket pengar är satsat från olika aktörer i laxens fortlevnad.

Frågan är, skriver Elisabeth Olsson, hur Gullspångs kommun kan förvalta och förädla värdet av laxen till ett mervärde för besökare och invånare. Ett förslag som framställs i motionen är ett Laxens hus.

Måste förankras

För att driva fram detta, ett genomförbart projekt, litet eller stort, krävs tid, engagemang och ekonomi. Det är tidskrävande att knyta kontakter, hitta finansiärer och söka bidrag. Hon skriver att förvaltningen gärna åtar sig uppdraget att ta fram en idé tillsammans med politiker, medborgare, föreningar och företag men det måste då finnas en bred samstämmighet i vad man vill åstadkomma och en idé om hur mycket medel för förstudie, projektering, investeringar och drift som kommunen är beredda att satsa.

Spånar

Ett Gullspångslaxens hus kan innehålla allt, skriver Elisabeth Olsson, från en enkel information till ett mycket bredare koncept som i än högre grad skulle tillföra kommunens invånare och besökare ett mervärde. Laxens hus skulle kunna vara ett eko-kulturhus? Ett hus med plats både för kultur och natur, där inomhusaktiviteter möter utomhusliv. En mjukt formad byggnad hus efter älvens vindlingar med panorama mot vattnet, en inomhusscen som kan ta emot teater och musikföreställningar i lite större format. Detta i kombination med plats för konstutställningar, naturrum och fokus på laxens livsmiljö, kanske även forskning. En lekverkstad där barn kan utvecklas både i vetenskapligt experimenterande och kreativt tänkande, en experimentverkstad med naturtema. En byggnad med vackra former, som ingen sett tidigare men alla vill se och vistas i.

Förvaltningen beräknar kostnaden för en förstudie till cirka 100 000 kronor och ett genomförande, beroende på omfattning, till mellan 5 och 100 miljoner kronor. Till detta kommer sedan driften.

”Förvaltningen är positiva till idén men behöver ett mer tydligt uppdrag att genomföra en förstudie. Uppdraget ska beskriva målsättning med, förväntad funktion samt övriga ramar för ett Gullspångslaxens hus samt kostnads- och tidsram för förstudien.”