18 sep 2016 06:00

18 sep 2016 16:14

Närmare ett Laxens hus?

GULLSPÅNG: Majoriteten stöder ett förslag som vill lyfta fram de unika laxstammarna

I november 2011 författade Björn Thodenius (M) och Klas Ljungberg (L) en motion med rubriken ”Starta projekt Gullspångslaxens hus – nu”. Motionen har nu få näring, men gillas inte av alla.

Dåvarande Kommunalliansen, genom Björn Thodenius och Klas Ljungberg, föreslog att Gullspångs kommun skulle ta fram ett förslag till utveckling av Gullspångslaxen som turistnäring bland annat genom ett Gullspångslaxens hus. De ville att en projektledare ska tillsättas som tillsammans med samarbetspartners tar fram ett förslag inklusive budget. De ansåg – och anser – att kommunen ”inte gjort några synliga besökssatsningar för att ta vara på den världsunika företeelsen som Gullspångslaxen utgör.”

Förstudie

Nu kanske det blir ändring på detta. Det finns ett förslag om att tillsätta en politisk beredningsgrupp i syfte ”att formulera ett utredningsuppdrag med mål, funktion, verksamhetsramar samt kostnad och tidsram för en förstudie för att säkerställa Gullspångslaxens framtida fortlevnad och utvecklingen av besöksnäringen genom ett Gullspångslaxens hus.”

Stort...

I ett tjänsteutlåtande skriver kommunchef Elisabeth Olsson, att det skulle kunna bli ett gemensamt projekt för bygden, något att samlas kring och vara stolta över. Ett projekt för möten mellan gammalt och nytt, jord, skog och vatten, över kulturella gränser, från dåtid till framtid. Mitt i skärningspunkten mellan närstorstäderna Karlstad, Örebro och Jönköping och de stora storstäderna Stockholm, Göteborg och Oslo. Kan det bli mer centralt och samtidigt ha en touch av exotism? Ett kultureko med plats för både intensiv upplevelse och rofylldhet.

... eller litet

Skulle detta anses vara för visionärt kanske det kan bli en mindre satsning: ”ett kombinerat besökscentrum och naturrum i en befintlig lokal. Ett centra som presenterar kommunens värden både kulturellt och ekologiskt som knyter samman alla de befintliga besöksmålen och evenemangen”.

Återstår att se vad fullmäktige säger den 26 september. Förslaget om en förstudie har gått igenom i kommunstyrelsen. Här var man dock inte ense. Bo Hagström (C) yrkade avslag, han menar att ett Laxens hus inte ingår i kommunens kärnverksamhet.

Dåvarande Kommunalliansen, genom Björn Thodenius och Klas Ljungberg, föreslog att Gullspångs kommun skulle ta fram ett förslag till utveckling av Gullspångslaxen som turistnäring bland annat genom ett Gullspångslaxens hus. De ville att en projektledare ska tillsättas som tillsammans med samarbetspartners tar fram ett förslag inklusive budget. De ansåg – och anser – att kommunen ”inte gjort några synliga besökssatsningar för att ta vara på den världsunika företeelsen som Gullspångslaxen utgör.”

Förstudie

Nu kanske det blir ändring på detta. Det finns ett förslag om att tillsätta en politisk beredningsgrupp i syfte ”att formulera ett utredningsuppdrag med mål, funktion, verksamhetsramar samt kostnad och tidsram för en förstudie för att säkerställa Gullspångslaxens framtida fortlevnad och utvecklingen av besöksnäringen genom ett Gullspångslaxens hus.”

Stort...

I ett tjänsteutlåtande skriver kommunchef Elisabeth Olsson, att det skulle kunna bli ett gemensamt projekt för bygden, något att samlas kring och vara stolta över. Ett projekt för möten mellan gammalt och nytt, jord, skog och vatten, över kulturella gränser, från dåtid till framtid. Mitt i skärningspunkten mellan närstorstäderna Karlstad, Örebro och Jönköping och de stora storstäderna Stockholm, Göteborg och Oslo. Kan det bli mer centralt och samtidigt ha en touch av exotism? Ett kultureko med plats för både intensiv upplevelse och rofylldhet.

... eller litet

Skulle detta anses vara för visionärt kanske det kan bli en mindre satsning: ”ett kombinerat besökscentrum och naturrum i en befintlig lokal. Ett centra som presenterar kommunens värden både kulturellt och ekologiskt som knyter samman alla de befintliga besöksmålen och evenemangen”.

Återstår att se vad fullmäktige säger den 26 september. Förslaget om en förstudie har gått igenom i kommunstyrelsen. Här var man dock inte ense. Bo Hagström (C) yrkade avslag, han menar att ett Laxens hus inte ingår i kommunens kärnverksamhet.