16 sep 2016 06:00

16 sep 2016 06:00

Lyft för nationalparken

NATIONALPARKEN: Stora saker på gång i Tivedens nationalpark

Det fina höstvädret gör att folk fortfarande strömmar till Tiveden.
– Våra entréer har varit bemannade hela sommaren, nästa vecka minskar vi dock ner på vår service, säger Marian van Ham.

Hon och kollegorna får under tiden som det byggs om hålla till i tillfälliga baracker.

– När det hela invigs i maj 2017 får vi en huvudentré vid själva besökscentret och en entré här vid Vitsand och en entré vid Ösjönäs, säger Marian van Ham när hon just hjälpt några tysktalande.

– Det är väl flest svenskar, men mycket tyskar och holländare, särskilt under sensommaren.

Ny informationsstuga

Vid huvudentrén pågår också bygget av en ny informationsstuga. Det är imponerande planer länsstyrelsen har för Tivedens nationalpark. I samband med att entréerna görs i ordning utvidgas även ytan.

– Nationalparken utvidgas med cirka 630 hektar, vilket innebär att parken ökar i storlek från 1 350 till närmare 2 000 hektar.

Vid Vitsand anläggs en servicebyggnad som ska rymma toaletter, sophantering och omklädningshytter. Här anläggs även en ny parkering.

Marian van Ham sticker inte under stol med att hon hoppas på kunglig glans i maj när ska bli en invigning.

Under tiden kan hon glädja sig åt att det även blir nya vandringsleder.

Milslång runda

– Det är naturliga och befintliga stigar som har märkts upp, säger hon.

Någon är riktigt lång, eller vad sägs om Trehörningsrundan. Nära en mil lång vandringsled runt hela Stora Trehörningen.

Besökare under 2016 har för övrigt redan nu kunnat notera att lederna märkts om. Alla rundor har en egen färgsymbol.

Oxöga

Totalt rör det sig om drygt tre mil av både gamla och nya leder som har. eller ska, märkas upp.

– En annan ny runda heter Oxögabergsrundan, den är 6,7 kilometer. Krävande som tar gissningsvis fyra timmar, säger Marian van Ham entusiastiskt.

Till med den 18 september är entréerna bemannad dagligen. Från den 19 september till och med den 16 oktober endast under helgerna.

Hon och kollegorna får under tiden som det byggs om hålla till i tillfälliga baracker.

– När det hela invigs i maj 2017 får vi en huvudentré vid själva besökscentret och en entré här vid Vitsand och en entré vid Ösjönäs, säger Marian van Ham när hon just hjälpt några tysktalande.

– Det är väl flest svenskar, men mycket tyskar och holländare, särskilt under sensommaren.

Ny informationsstuga

Vid huvudentrén pågår också bygget av en ny informationsstuga. Det är imponerande planer länsstyrelsen har för Tivedens nationalpark. I samband med att entréerna görs i ordning utvidgas även ytan.

– Nationalparken utvidgas med cirka 630 hektar, vilket innebär att parken ökar i storlek från 1 350 till närmare 2 000 hektar.

Vid Vitsand anläggs en servicebyggnad som ska rymma toaletter, sophantering och omklädningshytter. Här anläggs även en ny parkering.

Marian van Ham sticker inte under stol med att hon hoppas på kunglig glans i maj när ska bli en invigning.

Under tiden kan hon glädja sig åt att det även blir nya vandringsleder.

Milslång runda

– Det är naturliga och befintliga stigar som har märkts upp, säger hon.

Någon är riktigt lång, eller vad sägs om Trehörningsrundan. Nära en mil lång vandringsled runt hela Stora Trehörningen.

Besökare under 2016 har för övrigt redan nu kunnat notera att lederna märkts om. Alla rundor har en egen färgsymbol.

Oxöga

Totalt rör det sig om drygt tre mil av både gamla och nya leder som har. eller ska, märkas upp.

– En annan ny runda heter Oxögabergsrundan, den är 6,7 kilometer. Krävande som tar gissningsvis fyra timmar, säger Marian van Ham entusiastiskt.

Till med den 18 september är entréerna bemannad dagligen. Från den 19 september till och med den 16 oktober endast under helgerna.