15 sep 2016 18:00

15 sep 2016 18:00

Många får chansen att åka buss gratis

GULLSPÅNG: En tjänst för alla som fyllt 75 år

1 januari kommer en försenad julklapp till alla som fyllt 75 år.
– Vi får pröva detta och utvärdera efter en tid, säger kommunalrådet Carina Gullberg (S).

Västtrafik tillhandahåller en tjänst kallad seniorkort, där personer över 75 år inom en kommun får åka den allmänna kollektivtrafiken kostnadsfritt.

Gullberg säger att hon tycker det är positivt och betonar att tjänsten är bred.

– Det handlar om både linje- och anropsstyrd busstrafik samt Närtrafik.

Inom kommunen

Tio av femton kommuner i regionen köper redan den tjänsten av Västtrafik, och från och med år 2017 inbegrips även Gullspångs kommun.

Det handlar om resor inom kommunen. Den del av resan som eventuellt påbörjas eller avslutas utanför kommunen får den resande betala själv betala för.

Enligt Västtrafik har andelen som tackat ja till erbjudandet i likvärdiga kommunen varit nära hälften eller drygt hälften.

Skulle hälften av invånarna i gruppen nappa på erbjudandet rör det sig om en kostnad på cirka 70 000 kronor första året och 33 000 kronor andra året. Västtrafik kommer att via post skicka ut erbjudande om tjänsten till varje berättigad samt nybliven resenär i kommunen.

Drygt 600

I Gullspångs kommun fanns det enligt statistik från SCB:s 641 personer (31 december 2014) seniorkortsberättigade resenärer.

En som säger sig applåderar beslutet är oppositionsrådet Björn Thodenius (M).

– Vi hade med det här i vårt budgetförslag och är naturligtvis glada att nu ha fått socialdemokraterna att gå med på detta. Det är ytterst viktigt att vi använder och utvecklar kollektivtrafiken i kommunen. Nästa steg är att möjliggöra att man kan åka över kommungränsen med kortet. Det jobbar vi för på regionnivå.

Västtrafik tillhandahåller en tjänst kallad seniorkort, där personer över 75 år inom en kommun får åka den allmänna kollektivtrafiken kostnadsfritt.

Gullberg säger att hon tycker det är positivt och betonar att tjänsten är bred.

– Det handlar om både linje- och anropsstyrd busstrafik samt Närtrafik.

Inom kommunen

Tio av femton kommuner i regionen köper redan den tjänsten av Västtrafik, och från och med år 2017 inbegrips även Gullspångs kommun.

Det handlar om resor inom kommunen. Den del av resan som eventuellt påbörjas eller avslutas utanför kommunen får den resande betala själv betala för.

Enligt Västtrafik har andelen som tackat ja till erbjudandet i likvärdiga kommunen varit nära hälften eller drygt hälften.

Skulle hälften av invånarna i gruppen nappa på erbjudandet rör det sig om en kostnad på cirka 70 000 kronor första året och 33 000 kronor andra året. Västtrafik kommer att via post skicka ut erbjudande om tjänsten till varje berättigad samt nybliven resenär i kommunen.

Drygt 600

I Gullspångs kommun fanns det enligt statistik från SCB:s 641 personer (31 december 2014) seniorkortsberättigade resenärer.

En som säger sig applåderar beslutet är oppositionsrådet Björn Thodenius (M).

– Vi hade med det här i vårt budgetförslag och är naturligtvis glada att nu ha fått socialdemokraterna att gå med på detta. Det är ytterst viktigt att vi använder och utvecklar kollektivtrafiken i kommunen. Nästa steg är att möjliggöra att man kan åka över kommungränsen med kortet. Det jobbar vi för på regionnivå.