31 aug 2016 17:02

31 aug 2016 17:02

Socialsekreterare: "Därför slutade vi"...

GULLSPÅNG: Skrivelse efter avslutad tjänst på socialkontoret

”Dokumentation ändras, raderas ur systemet utan diskussion eller resonemang”.
Så skriver två före detta socialsekreterare i Gullspångs kommun i en skrivelse.

Nu väljer ytterligare före detta anställda på socialkontoret i Gullspång att ta bladet från munnen. Det var Hans-Göran Larsson (RV) som tog upp skrivelsen i en debatt i fullmäktige i måndags.

– ”Anledningen till varför vi valt att säga upp oss är på grund av att vi inte kunnat handlägga våra ärenden på ett rättsäkert och professionellt sätt”, läste H-G Larsson.

– Det är väldig viktigt för kommunens framtid med en god personalpolitik. Vi måste ha god omsorg av våra anställda.

Dokumentationen

MT har tagit del av skrivelsen från de två socialsekreterarna.

Där anges att till exempel ”har dokumentation ändrats, raderats i våra system utan diskussion eller resonemang med ansvarig handläggare. Det har inte funnits förtroende för vårt arbete utan man har varit inne i ärenden och gjort andra bedömningar utan att berätta detta för oss”.

De två socialsekreterare berättar att de haft flera olika parallellspår i ärenden som gjort det omöjligt för dem att i slutändan utföra bra socialt arbete.

”Detta har gjort att våra klienter varit otrygga på grund av olika bud och handläggningar.

De två socialsekreterarna har inte varit bekväma med att kompetensen i barngruppen inte lyfts fram, att de inte gjorts delaktiga i de rutiner och riktlinjer som gjorts.

”Vi har blivit ombedda att från en dag till en annan dag följa rutiner, som sen ändrats, gjorts om och dylikt utan att ge ut informationen till oss.”

De är även frustrerade över att vård- och omsorgschefen valde att erbjuda en tjänst till en person i barngruppen och sen dra tillbaka den igen.

”Gå till botten”

När Hans-Göran Larsson läste ur skrivelsen i fullmäktige var han inne på att gå vidare i sakfrågan.

– Hur mycket har kommunen betalat för att anlitat bemanningsföretag? Jag vill veta vad det har kostat, sa han och fick höra att han inte kunde få svar då punkten handlade om visioner.

– Jag nöjer mig inte med att bara ta upp det här, jag vill gå till botten med hela denna fråga. Vad jag förstått är personalen oerhört missnöjda med verksamheten och det vore fel att sopa det här under mattan.

Kontinuiteten har haltat på socialkontoret

Den här information har även kommit till min kännedom, jag har också fått skrivelsen, säger vård- och omsorgschef Karin Ahrle som medger, apropå innehållet, att vissa ärenden kan bli föremål för Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Vård- och omsorgschefen betonar att skrivelsen baseras på hur de två socialsekreterarna har upplevt situationen.

– I samtal med ansvarig chef och arbetsledare har dock framkommit, att i alla sammanhang man har gjort förändringar, har detta först förankrats hos ansvarig handläggare och sedan ändrat i samförstånd. Samma sak gäller rutiner. Även där har jag fått information att detta skett i samverkan med handläggare, säger Karin Ahrle.

Avvikelser

– Gällande rättsäkerheten har några ärenden utretts utifrån avvikelserutinen vilket nämnden kommer fatta beslut på om händelserna ska skickas vidare till IVO eller inte.

Kontinuiteten har haltat medger Ahrle men att det funnits skäl.

– Det stämmer att det under flera år tillbaka i tiden har varit stor omsättning på handläggare vilket innebär att ett ärende kan ha handlagts av många olika handläggare vilket förstås inte är optimalt. Det är oerhört viktigt för verksamheten att ta tillvara denna typ av kritik för att vi ska kunna utreda på vilket sätt verksamheten måste förbättras.

Hur går ni vidare?

– Vi har ett viktigt jobb att göra gällande att arbeta fram rutiner både för rättsäkerheten och arbetsmiljö som kommer att bli ett angeläget utvecklingsarbete med arbetsgruppen som delaktig.

Men är det så att du har erbjudit jobbet till en person i barngruppen?

– Vi hade haft diskussioner med en person tidigare i våras, som var intresserad av att arbeta i kommunen. Dock kunde vi inte fullfölja någon överenskommelse på grund av att det fanns frågeställningar kring vilka arbetsuppgifter det skulle gälla då tjänsten krävde erforderliga beslut i form av förhandlingar och politiska beslut.

När börjar den nya ifo-chefen?

– Den 1 september börjar Linda Legendi, och jag är jätteglad att den frågan har löst sig, säger Karin Ahrle.

Nu väljer ytterligare före detta anställda på socialkontoret i Gullspång att ta bladet från munnen. Det var Hans-Göran Larsson (RV) som tog upp skrivelsen i en debatt i fullmäktige i måndags.

– ”Anledningen till varför vi valt att säga upp oss är på grund av att vi inte kunnat handlägga våra ärenden på ett rättsäkert och professionellt sätt”, läste H-G Larsson.

– Det är väldig viktigt för kommunens framtid med en god personalpolitik. Vi måste ha god omsorg av våra anställda.

Dokumentationen

MT har tagit del av skrivelsen från de två socialsekreterarna.

Där anges att till exempel ”har dokumentation ändrats, raderats i våra system utan diskussion eller resonemang med ansvarig handläggare. Det har inte funnits förtroende för vårt arbete utan man har varit inne i ärenden och gjort andra bedömningar utan att berätta detta för oss”.

De två socialsekreterare berättar att de haft flera olika parallellspår i ärenden som gjort det omöjligt för dem att i slutändan utföra bra socialt arbete.

”Detta har gjort att våra klienter varit otrygga på grund av olika bud och handläggningar.

De två socialsekreterarna har inte varit bekväma med att kompetensen i barngruppen inte lyfts fram, att de inte gjorts delaktiga i de rutiner och riktlinjer som gjorts.

”Vi har blivit ombedda att från en dag till en annan dag följa rutiner, som sen ändrats, gjorts om och dylikt utan att ge ut informationen till oss.”

De är även frustrerade över att vård- och omsorgschefen valde att erbjuda en tjänst till en person i barngruppen och sen dra tillbaka den igen.

”Gå till botten”

När Hans-Göran Larsson läste ur skrivelsen i fullmäktige var han inne på att gå vidare i sakfrågan.

– Hur mycket har kommunen betalat för att anlitat bemanningsföretag? Jag vill veta vad det har kostat, sa han och fick höra att han inte kunde få svar då punkten handlade om visioner.

– Jag nöjer mig inte med att bara ta upp det här, jag vill gå till botten med hela denna fråga. Vad jag förstått är personalen oerhört missnöjda med verksamheten och det vore fel att sopa det här under mattan.

Kontinuiteten har haltat på socialkontoret

Den här information har även kommit till min kännedom, jag har också fått skrivelsen, säger vård- och omsorgschef Karin Ahrle som medger, apropå innehållet, att vissa ärenden kan bli föremål för Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Vård- och omsorgschefen betonar att skrivelsen baseras på hur de två socialsekreterarna har upplevt situationen.

– I samtal med ansvarig chef och arbetsledare har dock framkommit, att i alla sammanhang man har gjort förändringar, har detta först förankrats hos ansvarig handläggare och sedan ändrat i samförstånd. Samma sak gäller rutiner. Även där har jag fått information att detta skett i samverkan med handläggare, säger Karin Ahrle.

Avvikelser

– Gällande rättsäkerheten har några ärenden utretts utifrån avvikelserutinen vilket nämnden kommer fatta beslut på om händelserna ska skickas vidare till IVO eller inte.

Kontinuiteten har haltat medger Ahrle men att det funnits skäl.

– Det stämmer att det under flera år tillbaka i tiden har varit stor omsättning på handläggare vilket innebär att ett ärende kan ha handlagts av många olika handläggare vilket förstås inte är optimalt. Det är oerhört viktigt för verksamheten att ta tillvara denna typ av kritik för att vi ska kunna utreda på vilket sätt verksamheten måste förbättras.

Hur går ni vidare?

– Vi har ett viktigt jobb att göra gällande att arbeta fram rutiner både för rättsäkerheten och arbetsmiljö som kommer att bli ett angeläget utvecklingsarbete med arbetsgruppen som delaktig.

Men är det så att du har erbjudit jobbet till en person i barngruppen?

– Vi hade haft diskussioner med en person tidigare i våras, som var intresserad av att arbeta i kommunen. Dock kunde vi inte fullfölja någon överenskommelse på grund av att det fanns frågeställningar kring vilka arbetsuppgifter det skulle gälla då tjänsten krävde erforderliga beslut i form av förhandlingar och politiska beslut.

När börjar den nya ifo-chefen?

– Den 1 september börjar Linda Legendi, och jag är jätteglad att den frågan har löst sig, säger Karin Ahrle.