24 aug 2016 14:20

24 aug 2016 15:58

Nimo säljer stort

HOVA: Torkskåp köps in av stadsförvaltningar inom Stockholm stad

Bromma och Norrmalm är två av de stadsdelsförvaltningar som redan investerat i värmepumpsdrivna torkskåp från Nimo.

I och med att Stockholm stad antog ett nytt miljöprogram i april ska energianvändningen i den egna verksamheten minskas med minst tio procent till år 2020. Flera av stadens stadsförvaltningar har nu som en av åtgärderna inventerat i energisnåla torkskåp från Hovaföretaget Nimo. Att byta ut gamla torkskåp mot nya som är byggda med energisnål värmepumpsteknik ses som en besparingspotential.

– Att Stockholm fått upp ögonen för våra torkskåp öppnar en större marknad. Vi utvecklar miljöteknik och produkter för ett mer hållbart samhälle. Det är fantastiskt kul att Sveriges kommuner använder vår teknik i arbetet att nå uppställda miljömål, säger Timo Taiminen, vd på Nimo i ett pressmeddelande.

I och med att Stockholm stad antog ett nytt miljöprogram i april ska energianvändningen i den egna verksamheten minskas med minst tio procent till år 2020. Flera av stadens stadsförvaltningar har nu som en av åtgärderna inventerat i energisnåla torkskåp från Hovaföretaget Nimo. Att byta ut gamla torkskåp mot nya som är byggda med energisnål värmepumpsteknik ses som en besparingspotential.

– Att Stockholm fått upp ögonen för våra torkskåp öppnar en större marknad. Vi utvecklar miljöteknik och produkter för ett mer hållbart samhälle. Det är fantastiskt kul att Sveriges kommuner använder vår teknik i arbetet att nå uppställda miljömål, säger Timo Taiminen, vd på Nimo i ett pressmeddelande.

  • Birthe Wetter