22 aug 2016 15:39

22 aug 2016 15:39

Ny mack i hamnen

OTTERBÄCKEN: Falköpingsföretag installerar sin 26:e containermack

Företaget PR Green Petroleum har i dagarna installatörer på plats i Otterbäcken. Inom en snar framtid kommer man att kunna tanka vid den nya containermacken i hamnen.

– Installationen pågår just nu och elektrikerna och installatörer fixar det sista. Sen måste vi bara vänta på svar från kommunen, säger Håkan Petterson på Green Petroleum om den nya macken i Otterbäcken som är utrustad med en 12 meter lång slang som gör att båtar kan tankas vid kajkanten.

Företaget Green Petroleum är ett dotterbolag till PR Slamsugning och har specialiserat sig på containermackar. Dessa containrar placeras ovan jord och har två cisterner, en för bensin och en för diesel. Falköpingsföretaget har flera stationer i drift på olika ställen i landet, nytillskottet i Otterbäcken kommer att bli nummer 26. På sin Facebooksida har företaget efterfrågat förslag var nästa containermack bör sättas upp.

– Det kom in förslag hela tiden, så nu har vi tillräckligt, säger Håkan Petterson.

Han kan i dagsläget inte avslöja vart framtida bensinstationer kommer att sättas upp men att det finns planer på att sätta upp 10 - 15 stycken i trakten runt omkring.

– Det tar lite tid med myndigheterna, därför kan det dröja lite, säger Håkan Pettersson.

– Installationen pågår just nu och elektrikerna och installatörer fixar det sista. Sen måste vi bara vänta på svar från kommunen, säger Håkan Petterson på Green Petroleum om den nya macken i Otterbäcken som är utrustad med en 12 meter lång slang som gör att båtar kan tankas vid kajkanten.

Företaget Green Petroleum är ett dotterbolag till PR Slamsugning och har specialiserat sig på containermackar. Dessa containrar placeras ovan jord och har två cisterner, en för bensin och en för diesel. Falköpingsföretaget har flera stationer i drift på olika ställen i landet, nytillskottet i Otterbäcken kommer att bli nummer 26. På sin Facebooksida har företaget efterfrågat förslag var nästa containermack bör sättas upp.

– Det kom in förslag hela tiden, så nu har vi tillräckligt, säger Håkan Petterson.

Han kan i dagsläget inte avslöja vart framtida bensinstationer kommer att sättas upp men att det finns planer på att sätta upp 10 - 15 stycken i trakten runt omkring.

– Det tar lite tid med myndigheterna, därför kan det dröja lite, säger Håkan Pettersson.

  • Birthe Wetter