22 aug 2016 06:00

23 aug 2016 13:21

Färre älgar i Södra Råda

SÖDRA RÅDA: Årets älgjakt förbereds

För jaktledare Roger Berg och hans kamrater är det ett lagarbete att skottfältsröja passen och flytta jakttorn till strategiska platser där älgarna förväntas uppehålla sig i skogen. I lördags samlades Södra Rådas jaktlag för att förbereda älgjaktspremiären i början av oktober.

Trots att skogarna runt Södra Råda har en bra biotop som gynnar tillväxt minskar antalet älgar. Bo Hjulström har lång erfarenhet av jakt i området, berättar att det ökande rovdjurstrycket norr om Skagern, kan vara en orsak till att allt färre älgar vandrar söderut och etablerar sig i Södra Råda.

Minskad tilldelning

Under 1980-talet fick jaktlagen på Södra Råda skjuta ett femtiotal älgar per år. Genom åren har tilldelning successivt minskat. Till hösten är kvoten sammanlagt nio älgar. En annan bidragande orsak till stammens reducering är den senaste tidens många trafikolyckor längs riksväg 26.

– Bara i år har sju älgar varav fyra kor fått sätta livet till. På sikt påverkar det fortplantningen av kalvar negativt.

Den goda tillgången av sjögräset, nater, bedöms vara orsaken till att så många älgar söker sig över vägen för äta längs Vänerns strandkant.

Skogen förändras

Roger Bergs jaklag förvaltar ett 1600 hektar stort område i Södra Röda. Området ingår i Skagerns älgskötsel område. Viltets rörelser och säkerheten för jägarna är några av de många faktorer som påverkar placeringen av jaktornen i skogen.

– Hela tiden växer sly upp och förändrar skogens struktur. I och med det ändras också älgens levnadsmönster, berättar Bo Hjulström som leder den fyra man starka arbetsstyrka som ska flytta en handfull torn till nya platser innan dagen är över.

Jaktområdet är indelat i ett fyrtiotal pass varav hälften är utrustade med jakttorn.

Stora ytor

Tilldelningen av antalet älgar avgörs hur många djur som sammanlagt lever i Värmlands älgförvaltningsområden. För att bestämma populationen i området räknas antalet spillningshögar i mängder av provytor.

– Nästa år kommer antalet provytor fördubblas. Då ökar precisionen i spillningsinventeringen. Men det krävs att alla jaktlag tar sitt ansvar och går ut och räknar. Nu finns det för många områden som helt saknar statistisk, berättar Roger Berg.

Enbart Skagerns älgskötselområde omfattar 22 000 hektar. Området ingår i sin tur i förvaltningsområde nummer tio som inkluderar terrängen mellan Vänern, Kristinehamn och Karlskoga. Trots en minskad tilldelning oroas jaktledaren inte över att entusiasmen bland jägarna ska gå förlorad.

– Vi har en mycket god sammanhållning i gänget. Den är viktigare än själva jakten.

Mer arbete

För Roger Bergs mannar väntar närmast ytterligare arbetsdagar och några timmars skjutträning på banan i Nybble innan själva jakten börjar. I laget ingår 16 jägare varav en är kvinna. I teamet finns även ett flertal jakthundar med förare.

Trots att skogarna runt Södra Råda har en bra biotop som gynnar tillväxt minskar antalet älgar. Bo Hjulström har lång erfarenhet av jakt i området, berättar att det ökande rovdjurstrycket norr om Skagern, kan vara en orsak till att allt färre älgar vandrar söderut och etablerar sig i Södra Råda.

Minskad tilldelning

Under 1980-talet fick jaktlagen på Södra Råda skjuta ett femtiotal älgar per år. Genom åren har tilldelning successivt minskat. Till hösten är kvoten sammanlagt nio älgar. En annan bidragande orsak till stammens reducering är den senaste tidens många trafikolyckor längs riksväg 26.

– Bara i år har sju älgar varav fyra kor fått sätta livet till. På sikt påverkar det fortplantningen av kalvar negativt.

Den goda tillgången av sjögräset, nater, bedöms vara orsaken till att så många älgar söker sig över vägen för äta längs Vänerns strandkant.

Skogen förändras

Roger Bergs jaklag förvaltar ett 1600 hektar stort område i Södra Röda. Området ingår i Skagerns älgskötsel område. Viltets rörelser och säkerheten för jägarna är några av de många faktorer som påverkar placeringen av jaktornen i skogen.

– Hela tiden växer sly upp och förändrar skogens struktur. I och med det ändras också älgens levnadsmönster, berättar Bo Hjulström som leder den fyra man starka arbetsstyrka som ska flytta en handfull torn till nya platser innan dagen är över.

Jaktområdet är indelat i ett fyrtiotal pass varav hälften är utrustade med jakttorn.

Stora ytor

Tilldelningen av antalet älgar avgörs hur många djur som sammanlagt lever i Värmlands älgförvaltningsområden. För att bestämma populationen i området räknas antalet spillningshögar i mängder av provytor.

– Nästa år kommer antalet provytor fördubblas. Då ökar precisionen i spillningsinventeringen. Men det krävs att alla jaktlag tar sitt ansvar och går ut och räknar. Nu finns det för många områden som helt saknar statistisk, berättar Roger Berg.

Enbart Skagerns älgskötselområde omfattar 22 000 hektar. Området ingår i sin tur i förvaltningsområde nummer tio som inkluderar terrängen mellan Vänern, Kristinehamn och Karlskoga. Trots en minskad tilldelning oroas jaktledaren inte över att entusiasmen bland jägarna ska gå förlorad.

– Vi har en mycket god sammanhållning i gänget. Den är viktigare än själva jakten.

Mer arbete

För Roger Bergs mannar väntar närmast ytterligare arbetsdagar och några timmars skjutträning på banan i Nybble innan själva jakten börjar. I laget ingår 16 jägare varav en är kvinna. I teamet finns även ett flertal jakthundar med förare.

  • Henrik Beck Friis