17 aug 2016 06:00

17 aug 2016 06:00

Stödjer yrkesskola i Ghana

GULLSPÅNG: Lions Club Amnehärad

Första helgen i september går Lions Loppmarknad av stapeln i Vita Hallen. Delar av årets intäkter finansierar en yrkesskola för ungdomar i det Västafrikanska landet Ghana.
– Insamlingen är vår viktigaste inkomstkälla för att skaffa pengar till vårt välgörenhetsarbete berättar, president Biör Helmersson.

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. I Sverige finns 12 000 medlemmar i 500 klubbar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i.

Motverka utanförskap

Nästa år fyller Lions i Sverige 100 år. Till jubileet har Lions i Amnehärad beslutat att stödja en yrkesskola i Ghana. Skolan är under uppbyggnad i en av landets mer eftersatta delar. Utbildningen vänder sig främst till ungdomar som behöver en yrkesutbildning för att klara sin försörjning.

– Lions bidrag ska användas till att köpa in utrustning till undervisningen, berättar Biör Helmersson.

Han betonar att utrustningen så långt de är möjligt ska köpas i Ghana med syftet att stödja det lokala näringslivet i landet. Utbildningen riktar sig till både pojkar och flickor. På programmet finns sömnad, murning, snickeri och matlagning.

Tar emot prylar

Fram tills marknadsdagen håller Lions öppet hus några dagar i veckan med förhoppningen att allmänheten skänker prylar till marknaden.

– Det enda vi inte tar emot är bilbatterier, däck och vitvaror och tjock-TV, berättar Jan-Erick Erickson som är föreningens sekreterare.

Längs de ändlösa borden i den stora hallen ligger alltifrån elektronik, husgeråd, leksaker och alls sköns prylar upplagda lagda för sortering.

– Utöver marknaden håller vi även med kaffeservering och en auktion. Sammanlagt är vi närmare 80 personer som arbetar under arrangemanget

Åtta av tio prylar säljs

När portarna slår upp på marknadsdagen rusar folk in med förhoppningen att göra några klipp.

– Prydnadssaker och husgeråd är de populäraste varorna. De kläder som inte går till försäljning tas i sin tur hand av en annan hjälporganisation, berättar Biör Helmersson.

Hög trovärdighet

Maud Lundell är kommunikationsansvarig vid Lions Sveriges huvudkontor i Stockholm berättar att alla insamlade medel ska användas till avsett ändamål.

– Alla klubbar ska ha två separata bokföringar, en för insamlade bidrag och en för administrativa utgifter. Den senare ska finansieras av medlemsavgifter. Alla som tar emot finansiellt stöd från Lions ska även redovisa vad pengarna används till.

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. I Sverige finns 12 000 medlemmar i 500 klubbar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i.

Motverka utanförskap

Nästa år fyller Lions i Sverige 100 år. Till jubileet har Lions i Amnehärad beslutat att stödja en yrkesskola i Ghana. Skolan är under uppbyggnad i en av landets mer eftersatta delar. Utbildningen vänder sig främst till ungdomar som behöver en yrkesutbildning för att klara sin försörjning.

– Lions bidrag ska användas till att köpa in utrustning till undervisningen, berättar Biör Helmersson.

Han betonar att utrustningen så långt de är möjligt ska köpas i Ghana med syftet att stödja det lokala näringslivet i landet. Utbildningen riktar sig till både pojkar och flickor. På programmet finns sömnad, murning, snickeri och matlagning.

Tar emot prylar

Fram tills marknadsdagen håller Lions öppet hus några dagar i veckan med förhoppningen att allmänheten skänker prylar till marknaden.

– Det enda vi inte tar emot är bilbatterier, däck och vitvaror och tjock-TV, berättar Jan-Erick Erickson som är föreningens sekreterare.

Längs de ändlösa borden i den stora hallen ligger alltifrån elektronik, husgeråd, leksaker och alls sköns prylar upplagda lagda för sortering.

– Utöver marknaden håller vi även med kaffeservering och en auktion. Sammanlagt är vi närmare 80 personer som arbetar under arrangemanget

Åtta av tio prylar säljs

När portarna slår upp på marknadsdagen rusar folk in med förhoppningen att göra några klipp.

– Prydnadssaker och husgeråd är de populäraste varorna. De kläder som inte går till försäljning tas i sin tur hand av en annan hjälporganisation, berättar Biör Helmersson.

Hög trovärdighet

Maud Lundell är kommunikationsansvarig vid Lions Sveriges huvudkontor i Stockholm berättar att alla insamlade medel ska användas till avsett ändamål.

– Alla klubbar ska ha två separata bokföringar, en för insamlade bidrag och en för administrativa utgifter. Den senare ska finansieras av medlemsavgifter. Alla som tar emot finansiellt stöd från Lions ska även redovisa vad pengarna används till.

  • Henrik Beck Friis

Lions Amnehärad anno 1963

Lions Loppmarknad i september är föreningens största insamlingsaktivitet. Under det gånga året har föreningen stöttat internationellt och nationellt hjälparbete med ca 137 000 kronor.

Källa: President Biör Helmersson