12 aug 2016 06:00

12 aug 2016 09:34

”Konsumenterna avgör jordbrukets framtid”

SÖDRA RÅDA: Harmoniska slaktdjur vandrar fritt på Östra Eketorp

Vid Ekens Styckeri nordväst om Södra Råda nya kyrka föder köttbonden Micael Olsson upp slaktdjur utan antibiotika och kraftfoder.
–Våra kor går ute och betar gräs från hagarna året runt. Det gör djuren harmoniska och köttet får en hög näringshalt med en fyllig smak.

Micael Olsson driver tillsammans med sin hustru Marie, Ekens Styckeri vid gården Östra Eketorp. I de natursköna hagarna som omfamnar mangårdsbyggnaden med anor från 1500-talet betar hundratals köttdjur.

– Den stora mängden dagsljus ger köttet höga halter av E-vitamin. Köttet innehåller även höga värden av den nyttiga fettsyran Omega 3, berättar Micael Olsson.

Gödsling av marken sköter korna själva om.

– På vintern äter korna egenproducerat ensilage. Djuren utvecklar tjock päls och fryser inte även om det blir riktig kallt.

I en av hagarna finns ett enormt vindskydd.

– Korna väljer att skita under taket men söker skydd för dåligt väder och sover helst i skogen, berättar Micael Olsson.

God djurhållning

Att djuren vid Eketorp mår bra av att få vandra fritt omkring i hagarna råder det ingen tvekan om. Veterinären har endast vid tre tillfällen genom åren besökt gården för att undersöka kor som på något sätt gjort sig illa.

– Korna föds upp helt utan antibiotika och kraftfoder.

Att föda upp frigående slaktdjur med ranchdrift är ibland tidskrävande men en energisnål process.

­­– Vi slipper binda kapital i stora djurhallar. I stället behöver jag röra mig över stora ytor för att kunna utfodra djuren, förklarar Micael Olsson.

På sikt kommer anläggningen utrustas med solceller för att göra gården självförsörjande på elektriskt ström.

Stor efterfrågan

Korna består till huvuddelen av rasen Aberdeen Angus som har en finfibrig muskulatur vilket ger ett välsmakande kött. Under lugna former transporteras djuren till ett slakteri på Närkeslätten.

– Efter slakten hängmöras köttet i minst två veckor innan köttet skärs upp i mindre bitar.

Varje år slaktas drygt 100 kor.

– Våra produkter finns till försäljning här på gården eller vid ICA butiken i Gullspång, berättar Maria Olsson.

I framtiden planerar Micael Olsson att bygga ett eget slakteri för att slippa transporterna till Närkeslätten. En annan ambition är att utöka antalet djur för att kunna möta efterfrågan på närproducerat ekologisk kött.

Nära utslagning

Svenska bönder utsätts för extremt hård konkurrens från låglöneländer som kan producera produkter till mycket lägre priser.

– Om in konsumenterna köper svenskproducerade varor i en större omfattning jämfört med i dag kommer det inom några år inte finnas kvar några bönder i Sverige, konstaterar Micael Olsson.

Stort stöd från bygden

Trots långa arbetsdagar och enstaka semesterdagar känner paret ett stort stöd från grannskapet.

– Förra året rymde mer än 170 djur från en av hagarna när vi var bortesta. Våra grannar och vänner gick man ur huse och samlade ihop djuren, berättar Micael och Marie Olsson med tacksamhet i rösten.

Micael Olsson driver tillsammans med sin hustru Marie, Ekens Styckeri vid gården Östra Eketorp. I de natursköna hagarna som omfamnar mangårdsbyggnaden med anor från 1500-talet betar hundratals köttdjur.

– Den stora mängden dagsljus ger köttet höga halter av E-vitamin. Köttet innehåller även höga värden av den nyttiga fettsyran Omega 3, berättar Micael Olsson.

Gödsling av marken sköter korna själva om.

– På vintern äter korna egenproducerat ensilage. Djuren utvecklar tjock päls och fryser inte även om det blir riktig kallt.

I en av hagarna finns ett enormt vindskydd.

– Korna väljer att skita under taket men söker skydd för dåligt väder och sover helst i skogen, berättar Micael Olsson.

God djurhållning

Att djuren vid Eketorp mår bra av att få vandra fritt omkring i hagarna råder det ingen tvekan om. Veterinären har endast vid tre tillfällen genom åren besökt gården för att undersöka kor som på något sätt gjort sig illa.

– Korna föds upp helt utan antibiotika och kraftfoder.

Att föda upp frigående slaktdjur med ranchdrift är ibland tidskrävande men en energisnål process.

­­– Vi slipper binda kapital i stora djurhallar. I stället behöver jag röra mig över stora ytor för att kunna utfodra djuren, förklarar Micael Olsson.

På sikt kommer anläggningen utrustas med solceller för att göra gården självförsörjande på elektriskt ström.

Stor efterfrågan

Korna består till huvuddelen av rasen Aberdeen Angus som har en finfibrig muskulatur vilket ger ett välsmakande kött. Under lugna former transporteras djuren till ett slakteri på Närkeslätten.

– Efter slakten hängmöras köttet i minst två veckor innan köttet skärs upp i mindre bitar.

Varje år slaktas drygt 100 kor.

– Våra produkter finns till försäljning här på gården eller vid ICA butiken i Gullspång, berättar Maria Olsson.

I framtiden planerar Micael Olsson att bygga ett eget slakteri för att slippa transporterna till Närkeslätten. En annan ambition är att utöka antalet djur för att kunna möta efterfrågan på närproducerat ekologisk kött.

Nära utslagning

Svenska bönder utsätts för extremt hård konkurrens från låglöneländer som kan producera produkter till mycket lägre priser.

– Om in konsumenterna köper svenskproducerade varor i en större omfattning jämfört med i dag kommer det inom några år inte finnas kvar några bönder i Sverige, konstaterar Micael Olsson.

Stort stöd från bygden

Trots långa arbetsdagar och enstaka semesterdagar känner paret ett stort stöd från grannskapet.

– Förra året rymde mer än 170 djur från en av hagarna när vi var bortesta. Våra grannar och vänner gick man ur huse och samlade ihop djuren, berättar Micael och Marie Olsson med tacksamhet i rösten.

  • Henrik Beck Friis