09 aug 2016 14:17

09 aug 2016 14:17

Lööf räddar lejon i Afrika

GULLSPÅNG: Lejonen hotas som art. Troféjakt och försäljning av kroppsdelar är orsaken

Antalet lejon minskar. Den 10 augusti samlas människor över hela världen för att uppmärksamma att lejon tillhör gruppen hotade djurarter i världen.
– Upphör inte den kriminella jakten och handeln med kroppsdelar från lejon, riskerar arten att utrotas, berättar Sophie Lööf från Gullspång, som med stiftelsen, Lööf Foundation sponsrar ett lejonhäng i Sydafrika

Andi Rive är en sydafrikansk kvinna som vill skapa en fristad för lejon som annars skulle ha blivit skjutna som troféer eller dödade för sina kroppsdelar.

– Andi Rives mål är att skapa opinion för att förändra allmänhetens förhållningssätt till vilda djur, berättar Sophie Lööf.

Jägare från hela världen betalar upp till en halv miljon kronor för att skjuta ett lejon.

– Jakten kan liknas vid avlivning av djur i bur. Den kan inte på något sätt jämföras med viltvården i Sverige, berättar Johan Magnusson.

Andi Rivers håller till i området mellan Johannesburg och Durban. Med hjälp av donationer bygger hon häng för lejon som är födda i fångenskap inte kan placeras ut i det fria.

– Hängen byggs i naturlika miljöer med tillgång till höga klippor där lejonen kan ligga och spana ut över den vilda naturen.

Kraftig minskning

Sedan 1980-talet har antalet lejon i Sydafrika minskat från 100 000 till mindre än 20 000. Officiella siffror visar att flera andra rovdjursarter över hela världen går samma dystra öde till mötes.

Bygger stängsel

Den 16 juli i år invigdes ett lejonhäng finansierat av Lööf Foundation från Gullspång. Områdets storlek är drygt en och halv hektar. För att skydda lejonen från tjuvjägare inhägnas territoriet med elektriskt staket som drivs av solpaneler.

– I dag bor lejonbröderna Mandla och Isibindi i den natursköna parken som bland annat har en egen vattendamm, berättar Johan Magnusson som varit med och rensat området från gamla bilvrak.

Insamling

Lööf Foundation i Gullspån är en icke vinstdrivande stiftelse som samlar in pengar välgörenhetsprojekt över hela världen. Stiftelsen har hittills donerat 50 000 svenska kronor till Appin Farm Swinburne.

– Genom skänka pengar till stiftelsen eller att arbeta som volontär i lejonparken, kan man bidra till insatsen att rädda lejon i Sydafrika, berättar Sophie Lööf.

Många som bor i trakten skänker kadaver eller andra djur som är färdiga för slakt till Andi Rives verksamhet.

– Nu samlar vi in pengar för att kunna bygga en frysanläggning för att underlätta förvarningen av allt kött.

Insyn

Sophie Lööf betonar att stiftelsens välgörenhetsprojekt runt omkring i världen hela tiden dokumenteras med dagboksanteckningar, bilder och filmer.

– Allt vårt arbete redovisar på sociala medier. Vi har enormt många följare och responsen över våra insatser mycket positiv.

Andi Rive är en sydafrikansk kvinna som vill skapa en fristad för lejon som annars skulle ha blivit skjutna som troféer eller dödade för sina kroppsdelar.

– Andi Rives mål är att skapa opinion för att förändra allmänhetens förhållningssätt till vilda djur, berättar Sophie Lööf.

Jägare från hela världen betalar upp till en halv miljon kronor för att skjuta ett lejon.

– Jakten kan liknas vid avlivning av djur i bur. Den kan inte på något sätt jämföras med viltvården i Sverige, berättar Johan Magnusson.

Andi Rivers håller till i området mellan Johannesburg och Durban. Med hjälp av donationer bygger hon häng för lejon som är födda i fångenskap inte kan placeras ut i det fria.

– Hängen byggs i naturlika miljöer med tillgång till höga klippor där lejonen kan ligga och spana ut över den vilda naturen.

Kraftig minskning

Sedan 1980-talet har antalet lejon i Sydafrika minskat från 100 000 till mindre än 20 000. Officiella siffror visar att flera andra rovdjursarter över hela världen går samma dystra öde till mötes.

Bygger stängsel

Den 16 juli i år invigdes ett lejonhäng finansierat av Lööf Foundation från Gullspång. Områdets storlek är drygt en och halv hektar. För att skydda lejonen från tjuvjägare inhägnas territoriet med elektriskt staket som drivs av solpaneler.

– I dag bor lejonbröderna Mandla och Isibindi i den natursköna parken som bland annat har en egen vattendamm, berättar Johan Magnusson som varit med och rensat området från gamla bilvrak.

Insamling

Lööf Foundation i Gullspån är en icke vinstdrivande stiftelse som samlar in pengar välgörenhetsprojekt över hela världen. Stiftelsen har hittills donerat 50 000 svenska kronor till Appin Farm Swinburne.

– Genom skänka pengar till stiftelsen eller att arbeta som volontär i lejonparken, kan man bidra till insatsen att rädda lejon i Sydafrika, berättar Sophie Lööf.

Många som bor i trakten skänker kadaver eller andra djur som är färdiga för slakt till Andi Rives verksamhet.

– Nu samlar vi in pengar för att kunna bygga en frysanläggning för att underlätta förvarningen av allt kött.

Insyn

Sophie Lööf betonar att stiftelsens välgörenhetsprojekt runt omkring i världen hela tiden dokumenteras med dagboksanteckningar, bilder och filmer.

– Allt vårt arbete redovisar på sociala medier. Vi har enormt många följare och responsen över våra insatser mycket positiv.

  • Henrik Beck Friis