09 aug 2016 15:48

09 aug 2016 15:48

"Intresset ökar för Skagerns Riviera"

SKAGERN: Snart flyttar de första in i Fagersand

Per Rang har tillsammans med sin syster Åsa Tropp efter flera års projektering börjat sälja sjönära tomter i Fagersand vid Skagern.
– I nuläget är en handfull av stamfastighetens dryga 20 tomter sålda, berättar Per Rang.

Med skogen runt knuten och ett stenkast avstånd till en kilometerlång sandstrand hoppas syskonen kunna locka spekulanter till de byggklara tomterna.

– Här finns alla möjligheter för att kunna leva ett aktivt friluftsliv bara in på knuten. Det låga ränteläget kommer också vara bra för affärerna, konstaterar Per Rang.

För att sprida information om de byggklara tomterna har syskonen använt sociala medier och Gullspångs kommuns informationstavla vid E20.

Vad är det för typ av fastigheter som byggs på tomterna?

– Det vanligaste är fritidshus med året runt standard.

Markarbeten

Med jämna mellanrum sticker Lantmäteriets gula gränskäppar upp ur marken. En nyanlagd grusväg löper genom området ner mot sjön. Vid strandkanten pågår arbetet med att bygga de första husen.

– För att synligöra sjön från vägen och skapa luft mellan tomterna och campingens område har vi nyligen gallrat ur skog, berättar Per Rang.

De populäraste jordlotterna är de som har utsikt mot vattnet eller gränsar mot skogsområdet.

Tillstånd

Per Rang konstaterar att det krävdes åtskilliga tillstånd för att komma ingång med exploateringen av området. Han tycker att de har fått ett fackmässigt stöd från kommunens handläggare

– Varje hus har vakuumtoalett och sedan finns det en gemensam anläggning för avloppet. Även vatten, el och fiberkabel är också framdraget till varje tomgräns.

Till sist avslöjar Per Rang att han tillsammans med sin hustru bygger nytt på en av tomterna.

Med skogen runt knuten och ett stenkast avstånd till en kilometerlång sandstrand hoppas syskonen kunna locka spekulanter till de byggklara tomterna.

– Här finns alla möjligheter för att kunna leva ett aktivt friluftsliv bara in på knuten. Det låga ränteläget kommer också vara bra för affärerna, konstaterar Per Rang.

För att sprida information om de byggklara tomterna har syskonen använt sociala medier och Gullspångs kommuns informationstavla vid E20.

Vad är det för typ av fastigheter som byggs på tomterna?

– Det vanligaste är fritidshus med året runt standard.

Markarbeten

Med jämna mellanrum sticker Lantmäteriets gula gränskäppar upp ur marken. En nyanlagd grusväg löper genom området ner mot sjön. Vid strandkanten pågår arbetet med att bygga de första husen.

– För att synligöra sjön från vägen och skapa luft mellan tomterna och campingens område har vi nyligen gallrat ur skog, berättar Per Rang.

De populäraste jordlotterna är de som har utsikt mot vattnet eller gränsar mot skogsområdet.

Tillstånd

Per Rang konstaterar att det krävdes åtskilliga tillstånd för att komma ingång med exploateringen av området. Han tycker att de har fått ett fackmässigt stöd från kommunens handläggare

– Varje hus har vakuumtoalett och sedan finns det en gemensam anläggning för avloppet. Även vatten, el och fiberkabel är också framdraget till varje tomgräns.

Till sist avslöjar Per Rang att han tillsammans med sin hustru bygger nytt på en av tomterna.

  • Henrik Beck Friis