09 aug 2016 06:00

09 aug 2016 06:00

"Branschen är laglös"

NÄRINGSLIV: Låglöneföretag hotar svensk åkerinäring

Lastbilsföretaget Joby Hova AB anser att regeringen inte skyddar svenska åkeriföretag från konkurrens från oseriösa aktörer.

– Myndigheterna måste utreda den kriminella verksamheten som pågår längs vägarna, anser Vd Ingemar Joby.

De senaste åren har konkurrensen från låglöneföretag på marknaden skakat om den svenska åkerinäringen. De dumpar fraktpriserna genom att betala ut löner som ligger långt under de svenska avtalen, på så låg nivå som 5 000 kronor i månaden. Lönen för en svensk chaufför inklusive sociala avgifter är cirka 40 000 kronor i månaden.

Dålig säkerhet

Det förekommer att lastbilar inte uppfyller gällande trafiksäkerhetskrav och kör runt med falska nummerskyltar.

– Myndigheterna har inte tillräckliga resurser för att kontrollera fusk med förarkort, och att låglöneföretagen följer arbetsmiljöbestämmelser, säger Ingemar Joby.

Enligt Transportarbetareförbundet är det vanligt att utländska chaufförer tvingas bo på industrigator i flera dagar mellan körningarna, utan tillgång till bekvämligheter.

Politiker tvekar

I många år har Ingemar Joby tillsammans med branschens egen intresseorganisation, Sveriges Åkeriföretag, uppvaktat regeringen.

– Industrin hotar med att flytta produktionen utomlands om fraktpriserna ökar. Politiker månar mer om industrin och låter åkerinäringen ta smällen.

I grunden är Ingemar Joby positiv EU och till den fria rörligheten av arbetskraft mellan länderna.

– Svenska politiker säger att lönerna ska förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter. Men det hjälper inte när företagen är registrerade i Bulgarien, Rumänien och i Makedonien.

Ingemar Joby menar att regeringens oförmåga att hantera oseriösa svenska och utländska aktörer på marknaden sänder signaler till maffian att brottslighet i Sverige lönar sig.

– Diseselstölder och rattfylla bland chaufförer tillhör vardagen för oss som arbetar längs vägarna.

Förändrat synsätt

Trots de senaste åren snedvridna konkurrens har åkeribranschens ansträngningar börjat ge reslutat.

– Allt fler kunder väljer att teckna avtal med åkeriföretag som tydligt tar avstånd från socialdumpning av chaufförernas löner och arbetsmiljö.

Ingemar Joby berättar att privat personer har stora möjligheter påverka företagens val av transportleverantörer.

– Några konsumenter startade häromåret ett upprop via sociala medier mot en stor koncern i detaljhandeln. Resultatet blev att bolaget tecknade ett nytt avtal med en seriös speditör.

Miljömedveten

Det ligger Ingemar Joby varmt om hjärtat att följa regler och avtal. Han är också på framkant med att ställa om företaget från fossila bränslen till miljövänliga alternativ. I den mån tillgången tillåter, tankas företagets lastbilar med det förnybara bränslet HVO. På taket glänser 300 kvadratmeter solpaneler som försörjer kontor och verkstäder med elström på årsbasis.

De senaste åren har konkurrensen från låglöneföretag på marknaden skakat om den svenska åkerinäringen. De dumpar fraktpriserna genom att betala ut löner som ligger långt under de svenska avtalen, på så låg nivå som 5 000 kronor i månaden. Lönen för en svensk chaufför inklusive sociala avgifter är cirka 40 000 kronor i månaden.

Dålig säkerhet

Det förekommer att lastbilar inte uppfyller gällande trafiksäkerhetskrav och kör runt med falska nummerskyltar.

– Myndigheterna har inte tillräckliga resurser för att kontrollera fusk med förarkort, och att låglöneföretagen följer arbetsmiljöbestämmelser, säger Ingemar Joby.

Enligt Transportarbetareförbundet är det vanligt att utländska chaufförer tvingas bo på industrigator i flera dagar mellan körningarna, utan tillgång till bekvämligheter.

Politiker tvekar

I många år har Ingemar Joby tillsammans med branschens egen intresseorganisation, Sveriges Åkeriföretag, uppvaktat regeringen.

– Industrin hotar med att flytta produktionen utomlands om fraktpriserna ökar. Politiker månar mer om industrin och låter åkerinäringen ta smällen.

I grunden är Ingemar Joby positiv EU och till den fria rörligheten av arbetskraft mellan länderna.

– Svenska politiker säger att lönerna ska förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter. Men det hjälper inte när företagen är registrerade i Bulgarien, Rumänien och i Makedonien.

Ingemar Joby menar att regeringens oförmåga att hantera oseriösa svenska och utländska aktörer på marknaden sänder signaler till maffian att brottslighet i Sverige lönar sig.

– Diseselstölder och rattfylla bland chaufförer tillhör vardagen för oss som arbetar längs vägarna.

Förändrat synsätt

Trots de senaste åren snedvridna konkurrens har åkeribranschens ansträngningar börjat ge reslutat.

– Allt fler kunder väljer att teckna avtal med åkeriföretag som tydligt tar avstånd från socialdumpning av chaufförernas löner och arbetsmiljö.

Ingemar Joby berättar att privat personer har stora möjligheter påverka företagens val av transportleverantörer.

– Några konsumenter startade häromåret ett upprop via sociala medier mot en stor koncern i detaljhandeln. Resultatet blev att bolaget tecknade ett nytt avtal med en seriös speditör.

Miljömedveten

Det ligger Ingemar Joby varmt om hjärtat att följa regler och avtal. Han är också på framkant med att ställa om företaget från fossila bränslen till miljövänliga alternativ. I den mån tillgången tillåter, tankas företagets lastbilar med det förnybara bränslet HVO. På taket glänser 300 kvadratmeter solpaneler som försörjer kontor och verkstäder med elström på årsbasis.

  • Henrik Beck Friis

Joby Hova AB

Är ett kombinerat åkeri och speditionsbolag som huvudsakligen transporterar produkter mellan Sverige och Norge. Företaget har 32 anställda och sysselsätter drygt 40 fordon och omsätter dryga 90 miljoner kronor. Tankar: Diesel och HVO.

Källa: