04 aug 2016 15:35

04 aug 2016 15:35

Väderbitna torn putsas och målas

HOVA: Pastorat restaurerar kyrktorn

Varför är en byggnadsställning rest runt Hova kyrktorn är det många som undrar? Stefan Storm är ansvarig för begravningsverksamheten och fastigheter inom Töreboda pastorat förklarar varför.
– Väder och vind har slitit hårt på fasaden. Sprickorna i fasaden kommer att lagas och väggarna putsas. Till sist kommer tornets alla sidor målas om i samma kulör som tidigare.

Parallellt med arbetet i Hova får även kyrktornet i Fredsberg motsvarande översyn av fasaden. Upprustningen beräknas kosta närmare två miljoner kronor. Projektet finansieras av pastoratet med bidrag från Skara stift.

Kulturbyggnader

Projektering av den här typen av byggnader ställer höga krav på kunskap om material och hantverk.

– Pastoratet köper in specialkompetens från en arkitekt firma i Skövde. De är specialiserade på byggnadsvård av äldre fastigheter.

För att utföra reparationen själva reparationen har entreprenören, Puts och Tegel från Örebro anlitats.

– Upprustningen av de båda kyrktornen beräknas vara klar till september.

Förändrat klimat

Stefan Storm berättar att luftfuktigheten i Sverige har ökat som ett resultat av klimatförändringarna. Med en högre luftfuktighet ökar risken att mögel får fotfäste i byggnader.

– För att kunna kontrollera värmen och fuktigheten har det installerats automatiskt klimatstyrning i alla pastoratets kyrkor.

Sammantaget ansvarar Stefan Storm för att planera underhållet för 55 byggnader inom pastoratet.

Utmaning

I Hjälstad kyrkan har sprickbildningar upptäckts i taket över koret.

– Det är ingen risk för att taket rasar in, berättar Stefan Storm. Nu pågår mätningar för att ta reda på vad som kan ligga bakom bristningarna i konstruktionen.

Parallellt med arbetet i Hova får även kyrktornet i Fredsberg motsvarande översyn av fasaden. Upprustningen beräknas kosta närmare två miljoner kronor. Projektet finansieras av pastoratet med bidrag från Skara stift.

Kulturbyggnader

Projektering av den här typen av byggnader ställer höga krav på kunskap om material och hantverk.

– Pastoratet köper in specialkompetens från en arkitekt firma i Skövde. De är specialiserade på byggnadsvård av äldre fastigheter.

För att utföra reparationen själva reparationen har entreprenören, Puts och Tegel från Örebro anlitats.

– Upprustningen av de båda kyrktornen beräknas vara klar till september.

Förändrat klimat

Stefan Storm berättar att luftfuktigheten i Sverige har ökat som ett resultat av klimatförändringarna. Med en högre luftfuktighet ökar risken att mögel får fotfäste i byggnader.

– För att kunna kontrollera värmen och fuktigheten har det installerats automatiskt klimatstyrning i alla pastoratets kyrkor.

Sammantaget ansvarar Stefan Storm för att planera underhållet för 55 byggnader inom pastoratet.

Utmaning

I Hjälstad kyrkan har sprickbildningar upptäckts i taket över koret.

– Det är ingen risk för att taket rasar in, berättar Stefan Storm. Nu pågår mätningar för att ta reda på vad som kan ligga bakom bristningarna i konstruktionen.

  • Henrik Beck Friis