21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:57

"Katastrofal situation"

GULLSPÅNG

Trots att det har konstaterats från flera håll att fel har begåtts får individ- och familjeomsorgen vidkännas ytterligare uppsägningar.

MT har i en rad artiklar uppmärksammat turbulensen på socialkontoret i Gullspång. I september 2015 skickade personalen på enheten två brev till kommunen; i samma veva sade ifo-chefen upp sig och kort tid därefter slutade fyra socialsekreterare.

Nu har alltså ytterligare tre socialsekreterare sagt upp sig

Oppositionsrådet Björn Thodenius (M) har tidigare sagt till MT att han är upprörd över hur frågan kring socialkontoret och relationen med vård- och omsorgsnämnden och dess ordförande har hanterats, och han tycker det är allvarligt att det uppenbarligen inte skett någon förändring.

– Situationen är katastrofal och det känns som det är tillbaka till ruta ett igen. Socialdemokraternas sätt att styra har helt spårat ur. Miljonerna rullar för fullt på inhyrda chefer och konsulter, till vilken nytta? Det värsta är inte alla miljoner utan de människor och barn i kommunen som en följd av allt detta drabbas och hamnar i utsatta situationer eller utan den hjälp eller stöd de behöver.

Björn Thodenius anser att personalen får leva i otrygghet och en ohållbar arbetssituation

– Och där nu de som återanställts väljer att igen lämna kommunen. Tyvärr ser jag en återgång till den politiska kultur som rådde förr i kommunen, innan Kommunpartiet kom in och städade upp och satte demokratin i första rummet. Jag ser en maktfullkomlig politiskt ledning som inte kan skilja på rollerna mellan politiker och tjänstemän. När politiken lägger sig i vilka som ska ha tjänster eller inte, då har det gått för långt! I en liten kommun är det extra viktigt att man vet vad man gör som förtroendevald. Nej, här krävs förändring.

I morgon: Vad säger majoriteten om situationen?

MT har i en rad artiklar uppmärksammat turbulensen på socialkontoret i Gullspång. I september 2015 skickade personalen på enheten två brev till kommunen; i samma veva sade ifo-chefen upp sig och kort tid därefter slutade fyra socialsekreterare.

Nu har alltså ytterligare tre socialsekreterare sagt upp sig

Oppositionsrådet Björn Thodenius (M) har tidigare sagt till MT att han är upprörd över hur frågan kring socialkontoret och relationen med vård- och omsorgsnämnden och dess ordförande har hanterats, och han tycker det är allvarligt att det uppenbarligen inte skett någon förändring.

– Situationen är katastrofal och det känns som det är tillbaka till ruta ett igen. Socialdemokraternas sätt att styra har helt spårat ur. Miljonerna rullar för fullt på inhyrda chefer och konsulter, till vilken nytta? Det värsta är inte alla miljoner utan de människor och barn i kommunen som en följd av allt detta drabbas och hamnar i utsatta situationer eller utan den hjälp eller stöd de behöver.

Björn Thodenius anser att personalen får leva i otrygghet och en ohållbar arbetssituation

– Och där nu de som återanställts väljer att igen lämna kommunen. Tyvärr ser jag en återgång till den politiska kultur som rådde förr i kommunen, innan Kommunpartiet kom in och städade upp och satte demokratin i första rummet. Jag ser en maktfullkomlig politiskt ledning som inte kan skilja på rollerna mellan politiker och tjänstemän. När politiken lägger sig i vilka som ska ha tjänster eller inte, då har det gått för långt! I en liten kommun är det extra viktigt att man vet vad man gör som förtroendevald. Nej, här krävs förändring.

I morgon: Vad säger majoriteten om situationen?