20 jul 2016 16:09

20 jul 2016 22:55

Ifo drabbat av ytterligare avhopp

GULLSPÅNG: På tio månader har en chef och sju socialsekreterare slutat

Problemen på individ- och familjeomsorgen fortsätter, personal slutar.
– Det är ett bekymmersamt läge, medger vård och omsorgschef Karin Ahrle som dock inte vill tala om ett misslyckande.

När Karin Ahrle kom tillbaka från semestern hade hon tre likartade brev på sitt bord. Ytterligare tre socionomer på socialkontoret i Gullspång har sagt upp sig. Alla tre var handläggare, två på barn, och en på LSS/äldreomsorg.

Karin Ahrle säger att hon inte kan gå in på vilka skäl handläggarna har angett för sin uppsägning.

– Det har varit blandade orsaker och vi jobbar för fullt med att rekrytera ny personal. Vi har annonserat och vi har fått kontakt med flera som är intresserade.

Hade de tre som valde att säga upp sig jobbat länge på Ifo?

– De hade jobbat cirka ett halvår.

Är det inte häpnadsväckande att tre utbildade socionomer väljer att säga upp sig efter bara några månader?

– Jag kan säga så här att uppsägningarna hänger samman med förändringsarbetet. Det tar tid att hitta en struktur men vi fortsätter att jobba på det inslagna spåret.

Det måste ju kännas som ett misslyckande?

– Det är åtminstone bekymmersamt men i förlängningen så tror vi på detta. Det måste vi göra, samtidigt som vi tar hänsyn till de åsikter vi får in. Nu löser vi situationen genom att hjälpa och stötta varandra i den gemensamma verksamheten och över de fyra enhetsgränserna.

Situationen på den pressade enheten, där chefen sade upp sig hösten 2015 och fyra socialsekreterare slutade strax efter, och nu alltså ytterligare tre socialsekreterare, har fungerat tack vare inhyrd personal

Hur går det med rekryteringen av Ifo-chef?

– Det går bra, det blev formellt klart igår, den 19 juli, den nye chefen börjar den 1 september. Vår nuvarande tillförordnad chef, Åsa Nystedt, kontrakt löper ut sista september vilket betyder att de går bredvid varandra under en månad.

Du kan inte säga vem det är?

– Det är med hänsyn till att det att det är semestertider, informationen har inte hunnit att gå ut till alla, säger Karin Ahrle som dock betonar att hon är mycket glad att chefsfrågan fått en lösning.

När Karin Ahrle kom tillbaka från semestern hade hon tre likartade brev på sitt bord. Ytterligare tre socionomer på socialkontoret i Gullspång har sagt upp sig. Alla tre var handläggare, två på barn, och en på LSS/äldreomsorg.

Karin Ahrle säger att hon inte kan gå in på vilka skäl handläggarna har angett för sin uppsägning.

– Det har varit blandade orsaker och vi jobbar för fullt med att rekrytera ny personal. Vi har annonserat och vi har fått kontakt med flera som är intresserade.

Hade de tre som valde att säga upp sig jobbat länge på Ifo?

– De hade jobbat cirka ett halvår.

Är det inte häpnadsväckande att tre utbildade socionomer väljer att säga upp sig efter bara några månader?

– Jag kan säga så här att uppsägningarna hänger samman med förändringsarbetet. Det tar tid att hitta en struktur men vi fortsätter att jobba på det inslagna spåret.

Det måste ju kännas som ett misslyckande?

– Det är åtminstone bekymmersamt men i förlängningen så tror vi på detta. Det måste vi göra, samtidigt som vi tar hänsyn till de åsikter vi får in. Nu löser vi situationen genom att hjälpa och stötta varandra i den gemensamma verksamheten och över de fyra enhetsgränserna.

Situationen på den pressade enheten, där chefen sade upp sig hösten 2015 och fyra socialsekreterare slutade strax efter, och nu alltså ytterligare tre socialsekreterare, har fungerat tack vare inhyrd personal

Hur går det med rekryteringen av Ifo-chef?

– Det går bra, det blev formellt klart igår, den 19 juli, den nye chefen börjar den 1 september. Vår nuvarande tillförordnad chef, Åsa Nystedt, kontrakt löper ut sista september vilket betyder att de går bredvid varandra under en månad.

Du kan inte säga vem det är?

– Det är med hänsyn till att det att det är semestertider, informationen har inte hunnit att gå ut till alla, säger Karin Ahrle som dock betonar att hon är mycket glad att chefsfrågan fått en lösning.