21 jun 2016 16:14

21 jun 2016 16:16

Inte ense om resurserna

HOVA: Tre eller två procent i resultatmål är frågan

M och Fi lägger en gemensam budget, hur vanligt är det i Sverige?
– Mycket ovanligt skulle jag säga, men vi vill visa att det finns alternativ, att det går att leda kommunen i en mer positiv riktning, sa Björn Thodenius (M) under fullmäktiges budgetdebatt.

Gullspångs kommun går mot ekonomiskt sett bra år men också ett år och en framtid med stora utmaningar. Det var ekonomichef Anders Bernhall budskap till ledamöterna.

– Det finansiella målet bör vara tre procent med tanke på kommunens framtida behov. Det budgeterade resultatet skulle då bli 9,1 miljoner kronor, sa han

Resultatmålet

Just resultatmålet, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, var inte fullmäktige ense om. Tre procenten förordade Socialdemokraterna och Centerpartiet och manade till försiktighet och talade om SKL:s riktlinjer.

Moderaterna och Feministiskt initiativ tyckte att det räckte med två procent.

– Det är rörande att S vill följa riktlinjerna just i år, vi anser att det är dumt att låsa så mycket pengar. Dessutom har vi tagit med 3,1 miljoner kronor från kommande välfärdspengar i vår budget. Det är viktigt att verksamheterna så tidigt som möjligt för de totala budgetramarna för 2017, och vi vet att vi får pengar, även om vi inte vet hur mycket, sa Björn Thodenius.

Välfärdspengar

Majoriteten valde dock att inte räkna med dessa så kallade välfärdspengarna i budgetförslaget. Det rör sig pengar som staten aviserats ska betalas ut till kommunerna under hösten.

– Vi väljer att återkomma med en reviderad budget när vi fått pengar. Genom att invänta beslutet vet vi också hur mycket vi får och var pengarna gör mest nytta, sa Carina Gullberg som tyckte det var ”ironiskt att majoriteten fick kritik för att ligga högt i resultatdelen”.

– Vi blir anklagade för att vi klämmer i för mycket men vi tycker det är bättre att klämma till nu och ha ett handlingsutrymme senare, sa hon och talade om planerade investeringar i förskolor och grundskolor, liksom ambitionen i Åsterudsbacken och med ett nytt LSS-boende.

Bygger likviditet

Bo Hagström (C) försvarade majoritetens budgetförslag.

– Vi lägger en relativt stark och positiv budget, vi satsar på förskola, skola och infrastruktur. Vi vet också att vi ska göra mycket i framöver, därför är det viktigt att bygga upp likviditeten. Den 25 april stod Björn här och talade om att ”satsningar vi behöver”. Var har ni det i er budget? Lägger ni en motion om Laxens hus vore det väl rimligt att ni skickar med ett förslag om hur det ska finansieras, sa han.

Laxens hus

– Ett bygge av en Laxens hus tas inte ur driftbudget, den finansieras genom sponsorer och företag, så som det redan har lagts pengar i laxprojektet. Och i vår budget vill vi lägga 500 000 kronor för att anställa en aktiv projektledare för besöksnäringen, med fokus på ett eventuellt Laxens hus, sa Björn Thodenius och lade till.

– Hur ska vi kunna avsätta pengar i budget när vi inte vet vad det skulle kosta?

Majoritetens budgetförslag röstades igenom med voteringssiffrorna 17 ja, 11 nej och 1 som avstod.

Gullspångs kommun går mot ekonomiskt sett bra år men också ett år och en framtid med stora utmaningar. Det var ekonomichef Anders Bernhall budskap till ledamöterna.

– Det finansiella målet bör vara tre procent med tanke på kommunens framtida behov. Det budgeterade resultatet skulle då bli 9,1 miljoner kronor, sa han

Resultatmålet

Just resultatmålet, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, var inte fullmäktige ense om. Tre procenten förordade Socialdemokraterna och Centerpartiet och manade till försiktighet och talade om SKL:s riktlinjer.

Moderaterna och Feministiskt initiativ tyckte att det räckte med två procent.

– Det är rörande att S vill följa riktlinjerna just i år, vi anser att det är dumt att låsa så mycket pengar. Dessutom har vi tagit med 3,1 miljoner kronor från kommande välfärdspengar i vår budget. Det är viktigt att verksamheterna så tidigt som möjligt för de totala budgetramarna för 2017, och vi vet att vi får pengar, även om vi inte vet hur mycket, sa Björn Thodenius.

Välfärdspengar

Majoriteten valde dock att inte räkna med dessa så kallade välfärdspengarna i budgetförslaget. Det rör sig pengar som staten aviserats ska betalas ut till kommunerna under hösten.

– Vi väljer att återkomma med en reviderad budget när vi fått pengar. Genom att invänta beslutet vet vi också hur mycket vi får och var pengarna gör mest nytta, sa Carina Gullberg som tyckte det var ”ironiskt att majoriteten fick kritik för att ligga högt i resultatdelen”.

– Vi blir anklagade för att vi klämmer i för mycket men vi tycker det är bättre att klämma till nu och ha ett handlingsutrymme senare, sa hon och talade om planerade investeringar i förskolor och grundskolor, liksom ambitionen i Åsterudsbacken och med ett nytt LSS-boende.

Bygger likviditet

Bo Hagström (C) försvarade majoritetens budgetförslag.

– Vi lägger en relativt stark och positiv budget, vi satsar på förskola, skola och infrastruktur. Vi vet också att vi ska göra mycket i framöver, därför är det viktigt att bygga upp likviditeten. Den 25 april stod Björn här och talade om att ”satsningar vi behöver”. Var har ni det i er budget? Lägger ni en motion om Laxens hus vore det väl rimligt att ni skickar med ett förslag om hur det ska finansieras, sa han.

Laxens hus

– Ett bygge av en Laxens hus tas inte ur driftbudget, den finansieras genom sponsorer och företag, så som det redan har lagts pengar i laxprojektet. Och i vår budget vill vi lägga 500 000 kronor för att anställa en aktiv projektledare för besöksnäringen, med fokus på ett eventuellt Laxens hus, sa Björn Thodenius och lade till.

– Hur ska vi kunna avsätta pengar i budget när vi inte vet vad det skulle kosta?

Majoritetens budgetförslag röstades igenom med voteringssiffrorna 17 ja, 11 nej och 1 som avstod.