19 jun 2016 06:00

19 jun 2016 06:00

Bo ställer ovanlig interpellation

HOVA: Dags för budgetfullmäktige

Måndag den 20 juni ska fullmäktige besluta om budgetramarna för nästa år.
>Och diskutera en interpellation - eller inte.

Även denna gång är kommunfullmäktige tidigarelagt en timme. Tur kanske för visst har föredragningslistan flera frågor som lär locka till debatt.

Första beslutspunkten är Gullspångsbostäders köp av två fastigheter i centrala Hova. Båda ligger i anslutning till kommunhuset och det tänkta nybygget i Åsterudsbacken. Prislappen ligger på 530 000 kronor

Fullmäktige ska även bevilja Skagerns energi AB en borgen på 15 miljoner kronor avsett för fiberutbyggnaden i tätorterna.

Ledamöterna ska ta ställning till skattesatsen för år 2017 och besluta om en driftbudget. Som sig bör finns det två förslag att ta ställning till, ett signerat majoriteten, alltså Socialdemokraterna och Centerpartiet, och ett författat av Moderaterna och Feministiskt initiativ.

Ovanlig interpellation

En fråga av de ovanliga slaget ska också besvaras. Det är Bo Hagström (C) som skickat in en interpellation ställd till oppositionsrådet Björn Thodenius (M) undrar: ”Varför har du som enda lokalpolitiker i MTG-området aktivt arbetat för nedläggning av medicinavdelningen på Mariestads sjukhus?”.

En mycket märklig fråga menar Björn Thodenius när MT ringer upp, och han har fått signaler från presidiet att interpellationen inte kommer upp på bordet på måndag kväll.

Regelvidrig?

Enligt fullmäktiges arbetsordning så kan interpellationen nämligen bara ställas till den styrande majoriteten, exempelvis en nämndordförande.

Vad skulle du ha svarat?

– Jag har aldrig varit med om att majoriteten ställer en interpellation till oppositionen och efter att ha hört efter runt om i landet är detta närmast unikt. Att dessutom ställa en interpellation på det sätt Bo Hagström gjort är därutöver både anmärkningsvärt och på gränsen till oskickligt. Jag ser Bo Hagströms fråga som ett påstående och en anklagelse som jag ställer mig ytterst frågande till. Vad menar han? Hur har jag aktivt arbetat för en nedläggning av den medicinska vårdavdelningen Skaraborgs sjukhus i Mariestad?

Även denna gång är kommunfullmäktige tidigarelagt en timme. Tur kanske för visst har föredragningslistan flera frågor som lär locka till debatt.

Första beslutspunkten är Gullspångsbostäders köp av två fastigheter i centrala Hova. Båda ligger i anslutning till kommunhuset och det tänkta nybygget i Åsterudsbacken. Prislappen ligger på 530 000 kronor

Fullmäktige ska även bevilja Skagerns energi AB en borgen på 15 miljoner kronor avsett för fiberutbyggnaden i tätorterna.

Ledamöterna ska ta ställning till skattesatsen för år 2017 och besluta om en driftbudget. Som sig bör finns det två förslag att ta ställning till, ett signerat majoriteten, alltså Socialdemokraterna och Centerpartiet, och ett författat av Moderaterna och Feministiskt initiativ.

Ovanlig interpellation

En fråga av de ovanliga slaget ska också besvaras. Det är Bo Hagström (C) som skickat in en interpellation ställd till oppositionsrådet Björn Thodenius (M) undrar: ”Varför har du som enda lokalpolitiker i MTG-området aktivt arbetat för nedläggning av medicinavdelningen på Mariestads sjukhus?”.

En mycket märklig fråga menar Björn Thodenius när MT ringer upp, och han har fått signaler från presidiet att interpellationen inte kommer upp på bordet på måndag kväll.

Regelvidrig?

Enligt fullmäktiges arbetsordning så kan interpellationen nämligen bara ställas till den styrande majoriteten, exempelvis en nämndordförande.

Vad skulle du ha svarat?

– Jag har aldrig varit med om att majoriteten ställer en interpellation till oppositionen och efter att ha hört efter runt om i landet är detta närmast unikt. Att dessutom ställa en interpellation på det sätt Bo Hagström gjort är därutöver både anmärkningsvärt och på gränsen till oskickligt. Jag ser Bo Hagströms fråga som ett påstående och en anklagelse som jag ställer mig ytterst frågande till. Vad menar han? Hur har jag aktivt arbetat för en nedläggning av den medicinska vårdavdelningen Skaraborgs sjukhus i Mariestad?