16 jun 2016 14:10

16 jun 2016 14:10

Rätt väg får inte gehör

GULLSPÅNG: Förvaltningsrätten i Jönköping avslår överklagande

Nu har ett beslut kommit när det gäller kommunens köp av fastigheten, Hallen 2, vid infarten till Gullspång.

Den 25 maj 2015 återremitterade oenigt kommunfullmäktige ett ärende rörande ett köp av Hallen 2. En månad senare, den 22 juni, drev en majoritet igenom köpet i kommunfullmäktige. Prislappen var, som MT berättat, 600 000 kronor.

Brister?

Rätt väg överklagade dock ärendet. De ansåg att det fanns brister i hur ärendet beretts under återremitteringen. Det fanns instruktioner om att en strategisk plan för området kring väg 26 skulle tas fram, att en ny förhandling skulle inleds med markägaren samt att en förfrågan skulle skickas till övriga markägare gällande försäljning av mark till kommunen.

För att inte tappa tid under överklaganstiden valde majoriteten att ta upp ärendet igen och i september bereddes det i kommunstyrelsens arbetsutskott och strax efter i kommunstyrelsen. Den 26 oktober 2015 togs så ett nytt beslut i fullmäktige om att köpa Hallen 2.

Avslår

Rätt väg lyfte även fram i sitt överklagande att det var fel att kommunchefen skrev under yttrandet till förvaltningsrätten. ”Frågan är av så stor dignitet att svaret borde ha varit uppe till behandling i kommunfullmäktige”.

Förvaltningsrätten konstaterar att det inte finns något formellt krav på vare sig ytterligare beredning eller på ett förslag till ett annat beslut vid en återremiss. Det är fullmäktige som beslutar om ett ärende är berett eller inte. Och de påminner om att det var berett till fullmäktige i oktober.

Inte heller när det gäller invändningen om vem som har undertecknat yttrandet till förvaltningsrätten får RV stöd.

Överklagandet avslås därmed på alla punkter.

Den 25 maj 2015 återremitterade oenigt kommunfullmäktige ett ärende rörande ett köp av Hallen 2. En månad senare, den 22 juni, drev en majoritet igenom köpet i kommunfullmäktige. Prislappen var, som MT berättat, 600 000 kronor.

Brister?

Rätt väg överklagade dock ärendet. De ansåg att det fanns brister i hur ärendet beretts under återremitteringen. Det fanns instruktioner om att en strategisk plan för området kring väg 26 skulle tas fram, att en ny förhandling skulle inleds med markägaren samt att en förfrågan skulle skickas till övriga markägare gällande försäljning av mark till kommunen.

För att inte tappa tid under överklaganstiden valde majoriteten att ta upp ärendet igen och i september bereddes det i kommunstyrelsens arbetsutskott och strax efter i kommunstyrelsen. Den 26 oktober 2015 togs så ett nytt beslut i fullmäktige om att köpa Hallen 2.

Avslår

Rätt väg lyfte även fram i sitt överklagande att det var fel att kommunchefen skrev under yttrandet till förvaltningsrätten. ”Frågan är av så stor dignitet att svaret borde ha varit uppe till behandling i kommunfullmäktige”.

Förvaltningsrätten konstaterar att det inte finns något formellt krav på vare sig ytterligare beredning eller på ett förslag till ett annat beslut vid en återremiss. Det är fullmäktige som beslutar om ett ärende är berett eller inte. Och de påminner om att det var berett till fullmäktige i oktober.

Inte heller när det gäller invändningen om vem som har undertecknat yttrandet till förvaltningsrätten får RV stöd.

Överklagandet avslås därmed på alla punkter.