14 jun 2016 17:09

14 jun 2016 17:09

Parkeringsplats påbörjad

GULLSPÅNG: Staket är nu rivet

Arbetet med den nya parkeringsplatsen vid infarten till Gullspång är i full gång. Tomten som tidigare var ingärdad med staket ska nu snyggas till. Ytan ska asfalteras och kantsten ska läggas. Det kommer även att sättas upp en skylt med information om att det längre upp på gatan finns ett centrum med butiker och restaurang. Planen är att arbetet vid infarten ska vara klart under sommaren.

Arbetet med den nya parkeringsplatsen vid infarten till Gullspång är i full gång. Tomten som tidigare var ingärdad med staket ska nu snyggas till. Ytan ska asfalteras och kantsten ska läggas. Det kommer även att sättas upp en skylt med information om att det längre upp på gatan finns ett centrum med butiker och restaurang. Planen är att arbetet vid infarten ska vara klart under sommaren.