09 jun 2016 13:28

09 jun 2016 13:28

"Som om tiden stått still"

GULLSPÅNG: Sexor och sjuor möttes 59 år senare

Av de 25 elever som slutade sexan och sjuan år 1957 i Gullspång kom 21 vid en återträff.

Vissa har varit Gullspångs trakten trogen men flera kom långväga. Besök gjordes på Amnehärads kyrkogård, avlidna kamrater samt lärare hedrades med blommor. Från vänster Kenneth Nilsson, Jan Kamlert, Bernt Gustavsson, Bernt Jansson, Jan Hill, Kjell Svensson, Jan Blom, Fride Qvist, Anita Jacobsson (gift Broholm), Birgitta Williamsson (gift Örngren), Rune Nordlund, Svenne Jansson, May Andersson (gift Magnusson), Gunilla Elvestig (gift Nilsson), Thord Ståhlberg, Kerstin Ohlsson (gift Nilsson), Gerd Edin (Nilsson), Mona Snabb (gift Lando), Ellinor Johansson, Anita Johansson, Else-Marie Johansson (gift Lind).

Vissa har varit Gullspångs trakten trogen men flera kom långväga. Besök gjordes på Amnehärads kyrkogård, avlidna kamrater samt lärare hedrades med blommor. Från vänster Kenneth Nilsson, Jan Kamlert, Bernt Gustavsson, Bernt Jansson, Jan Hill, Kjell Svensson, Jan Blom, Fride Qvist, Anita Jacobsson (gift Broholm), Birgitta Williamsson (gift Örngren), Rune Nordlund, Svenne Jansson, May Andersson (gift Magnusson), Gunilla Elvestig (gift Nilsson), Thord Ståhlberg, Kerstin Ohlsson (gift Nilsson), Gerd Edin (Nilsson), Mona Snabb (gift Lando), Ellinor Johansson, Anita Johansson, Else-Marie Johansson (gift Lind).