31 maj 2016 15:22

31 maj 2016 15:22

Nytt tak på Lysmasken

HOVA: Stundtals hätsk debatt i fullmäktige

Oro över att investeringar görs med lånade pengar och gräl om vad som gjorts och inte gjorts färgade fullmäktige efter kaffepaus.

Punkten upprustning av förskolor resulterade i ett häftigt replikskifte vid fullmäktige i måndags. Fullmäktige beslutade år 2015 att om en ram på 40 miljoner kronor för en upprustning av skolor och förskolor. Nu fanns ett förslag att delegera till kommunstyrelsen att besluta om varje igångsättningstillstånd. Detta för att inte riskera förseningar under pågående renovering

Hans-Göran Larsson (RV) tog tillfället i akt och varnade för kommunens låneskuld, att kommunen med god ekonomisk hushållning hade klarat av detta utan att låna en krona.

”Kasta inte ur dig lögner”

– Kasta inte sten när du sitter i glasskåp. Under din tid var det investeringsstopp, vi hade inte ett öre till fastighetsunderhåll, det lider vi av än idag, repikerade Carina Gullberg (S) som dock blev avbruten av Hans-Göran Larsson som ifrån sin plats i salen ropade att hon inte skulle kasta ur sig lögner.

– Det är ingen lögn, svarade Gullberg.

Hans-Göran Larsson begärde replik och räknade upp en rad åtgärder som utfördes på hans tid.

– Att säga att det var eftersatt på grund av att vi inte investerade är ren, ren lögn från kommunalrådets sida och jag betackar mig sådana påståenden här i fullmäktigesalen.

Björn Thodenius (M) gjorde ett kort inlägg där han påminde om att beslutet om att investera 40 miljoner togs år 2015 men att han delade Hans-Görans oro att investeringsvolymerna skjuter iväg.

Lysmasken

Som väntat beslutade fullmäktige att utöka investeringsbudget för år 2016 så att ett takbyte med mera på förskolan Lysmasken kan genomföras.

– Det här är åtgärder som vi borde gjort för länge sedan.Därför är det viktigt att vi göra det nu för att skapa en bra arbetsmiljö för våra yngsta barn och för personalen, sa Carina Gullberg.

Oppositionsrådet Björn Thodenius tillstyrkte också förslaget.

– Men vi har haft funderingar om kostnaderna springer iväg, finns det alternativ, bygga nytt? Nu säger man dock att det ska räcka med tre miljoner kronor. Men varför det inte har gjorts något tidigare, när personalen haft påpekanden? Det måste tydligen gå så långt som till ålägganden från miljö- och byggnadsförvaltningen och arbetsmiljöverket innan det händer något.

Punkten upprustning av förskolor resulterade i ett häftigt replikskifte vid fullmäktige i måndags. Fullmäktige beslutade år 2015 att om en ram på 40 miljoner kronor för en upprustning av skolor och förskolor. Nu fanns ett förslag att delegera till kommunstyrelsen att besluta om varje igångsättningstillstånd. Detta för att inte riskera förseningar under pågående renovering

Hans-Göran Larsson (RV) tog tillfället i akt och varnade för kommunens låneskuld, att kommunen med god ekonomisk hushållning hade klarat av detta utan att låna en krona.

”Kasta inte ur dig lögner”

– Kasta inte sten när du sitter i glasskåp. Under din tid var det investeringsstopp, vi hade inte ett öre till fastighetsunderhåll, det lider vi av än idag, repikerade Carina Gullberg (S) som dock blev avbruten av Hans-Göran Larsson som ifrån sin plats i salen ropade att hon inte skulle kasta ur sig lögner.

– Det är ingen lögn, svarade Gullberg.

Hans-Göran Larsson begärde replik och räknade upp en rad åtgärder som utfördes på hans tid.

– Att säga att det var eftersatt på grund av att vi inte investerade är ren, ren lögn från kommunalrådets sida och jag betackar mig sådana påståenden här i fullmäktigesalen.

Björn Thodenius (M) gjorde ett kort inlägg där han påminde om att beslutet om att investera 40 miljoner togs år 2015 men att han delade Hans-Görans oro att investeringsvolymerna skjuter iväg.

Lysmasken

Som väntat beslutade fullmäktige att utöka investeringsbudget för år 2016 så att ett takbyte med mera på förskolan Lysmasken kan genomföras.

– Det här är åtgärder som vi borde gjort för länge sedan.Därför är det viktigt att vi göra det nu för att skapa en bra arbetsmiljö för våra yngsta barn och för personalen, sa Carina Gullberg.

Oppositionsrådet Björn Thodenius tillstyrkte också förslaget.

– Men vi har haft funderingar om kostnaderna springer iväg, finns det alternativ, bygga nytt? Nu säger man dock att det ska räcka med tre miljoner kronor. Men varför det inte har gjorts något tidigare, när personalen haft påpekanden? Det måste tydligen gå så långt som till ålägganden från miljö- och byggnadsförvaltningen och arbetsmiljöverket innan det händer något.