30 maj 2016 21:13

30 maj 2016 21:13

"Sysselsätter 55 personer"

HOVA: Två timmars information inledde kommunfullmäktige

För ovanlighetens skull började måndagskvällens fullmäktige en timme tidigare. Tur det kanske då information om Västtrafik och verksamheten för ensamkommande barn tog ett par timmar i anspråk.

Lars Holmin (M), ordförande i Västrafik, Ulricehamn, och Lena Malmh (S), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, Göteborg, gästade fullmäktige. De berättade om Västtrafik som med sina 400 000 dagliga resenärer är tredje största i Sverige i branschen.

– Det är bara Stockholms lokaltrafk och SJ som är större, sa Lars Holmin.

I övrigt så fokuserade man på det regionala trafikförsörjningsprogrammet och styrningen i kommunerna av kollektivtrafiken.

Lite palaver

På punkten Ordet är fritt bakade Eric Mellberg (M) ihop en fråga som han skickat till kommunstyrelsens ordförande. Det blev lite palaver. Både Hans-Göran Larsson (RV) och Per-Arne Brandberg (S) ifrågasatte det hela; kritiken mynnade ut i ”någon ordning måste det vara”.

Hur löd frågan? ”Hur kan vi hjälpas åt att lyfta fram våra gröna delar i samhället? Hur kan vi gå från det nödvändigaste till det lilla extra? Konkret: Vi avsätter exempelvis pengar till driften av nya parkeringen vid Laxen (Hallen2). Hur gör vi på övriga ställen som vi restaurerat och återplanterat till exempel stensättningarna utanför brandstationen och motsvarande i Otterbäcken? Hur gör vi med vårplantering i lådor, när och av vem, vilka alternativ finns finns? Vilka beställningar gör vi?”

Carina Gullberg (S) konstaterade att det var många frågor. Och svarade, ungefär, att det fanns en plan för det mesta och nämnde att marken, som nu görs iordning vid den rivna bron, så äger kommunen järnvägsbron men Fortum marken. Hon exempliferade även med Göta holme där fullmäktige antagit en utvecklingsplan.

Ensamkommande barn

Elenor Spetz Ramberg och Malin Burman, biträdande enhetschefer vid kommunens boende för ensamkommande barn berättade om verksamheten. De lovordade det hela och talade om en lång rad, vad de kallade, framgångsfaktorer, där skolan och konakten med föreningslivet sattes kanske allra högst.

– Gullspångs kommun tog förra året emot 44 barn och idag har vi 80 barn mellan 11 och 21 år. Enligt ett avtal från och med 1 april, ska kommunen ta emot en promille av de ensamkommande som kommer till Sverige.

– Verksamheten sysselsätter idag cirka 55 personer, svarade Elinor Spetz-Ramberg.

Och så långt på ärendelistan väntade paus för kaffe och smörgås.

Lars Holmin (M), ordförande i Västrafik, Ulricehamn, och Lena Malmh (S), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, Göteborg, gästade fullmäktige. De berättade om Västtrafik som med sina 400 000 dagliga resenärer är tredje största i Sverige i branschen.

– Det är bara Stockholms lokaltrafk och SJ som är större, sa Lars Holmin.

I övrigt så fokuserade man på det regionala trafikförsörjningsprogrammet och styrningen i kommunerna av kollektivtrafiken.

Lite palaver

På punkten Ordet är fritt bakade Eric Mellberg (M) ihop en fråga som han skickat till kommunstyrelsens ordförande. Det blev lite palaver. Både Hans-Göran Larsson (RV) och Per-Arne Brandberg (S) ifrågasatte det hela; kritiken mynnade ut i ”någon ordning måste det vara”.

Hur löd frågan? ”Hur kan vi hjälpas åt att lyfta fram våra gröna delar i samhället? Hur kan vi gå från det nödvändigaste till det lilla extra? Konkret: Vi avsätter exempelvis pengar till driften av nya parkeringen vid Laxen (Hallen2). Hur gör vi på övriga ställen som vi restaurerat och återplanterat till exempel stensättningarna utanför brandstationen och motsvarande i Otterbäcken? Hur gör vi med vårplantering i lådor, när och av vem, vilka alternativ finns finns? Vilka beställningar gör vi?”

Carina Gullberg (S) konstaterade att det var många frågor. Och svarade, ungefär, att det fanns en plan för det mesta och nämnde att marken, som nu görs iordning vid den rivna bron, så äger kommunen järnvägsbron men Fortum marken. Hon exempliferade även med Göta holme där fullmäktige antagit en utvecklingsplan.

Ensamkommande barn

Elenor Spetz Ramberg och Malin Burman, biträdande enhetschefer vid kommunens boende för ensamkommande barn berättade om verksamheten. De lovordade det hela och talade om en lång rad, vad de kallade, framgångsfaktorer, där skolan och konakten med föreningslivet sattes kanske allra högst.

– Gullspångs kommun tog förra året emot 44 barn och idag har vi 80 barn mellan 11 och 21 år. Enligt ett avtal från och med 1 april, ska kommunen ta emot en promille av de ensamkommande som kommer till Sverige.

– Verksamheten sysselsätter idag cirka 55 personer, svarade Elinor Spetz-Ramberg.

Och så långt på ärendelistan väntade paus för kaffe och smörgås.