29 maj 2016 06:00

29 maj 2016 06:00

Dags för fullmäktige om ensamkommande

HOVA

Vill du veta mer om verksamheten ensamkommande barn eller kollektivtrafikens styrning i kommunerna?
Missa då inte fullmäktige måndag kväll.

Notabelt är att fullmäktige är tidigarelagt med en timme. Lägligt då ett par informationspunkter väntar. Det börjar med: ”Information om kollektivtrafikens styrning i kommunerna”. Föredragande blir representant från kollektivtrafiknämnden, Västtrafik AB, följt av information om verksamheten ”Ensamkommande barn”.

På dagordningen står även Allmänhetens frågestund och Ordet är fritt.

Som första beslutspunkt står ”Upprustning av förskolor och skolor”. Det handlar om att fullmäktige ska delegera till kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd.

Fullmäktige ska bevilja ”Utökade investeringsram 2016” för va-verksamheten och ”Utökning av investeringsbudget för år 2016 för byte av tak med mera på Lysmaskens förskola”.

Ett nytt skolskjutsreglemente ska antas, och en fastigheten Otterbäcken 10:61 ska överlåtas till Skagerns energi AB.

Notabelt är att fullmäktige är tidigarelagt med en timme. Lägligt då ett par informationspunkter väntar. Det börjar med: ”Information om kollektivtrafikens styrning i kommunerna”. Föredragande blir representant från kollektivtrafiknämnden, Västtrafik AB, följt av information om verksamheten ”Ensamkommande barn”.

På dagordningen står även Allmänhetens frågestund och Ordet är fritt.

Som första beslutspunkt står ”Upprustning av förskolor och skolor”. Det handlar om att fullmäktige ska delegera till kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd.

Fullmäktige ska bevilja ”Utökade investeringsram 2016” för va-verksamheten och ”Utökning av investeringsbudget för år 2016 för byte av tak med mera på Lysmaskens förskola”.

Ett nytt skolskjutsreglemente ska antas, och en fastigheten Otterbäcken 10:61 ska överlåtas till Skagerns energi AB.