25 apr 2016 06:00

25 apr 2016 06:00

Arbetsmiljöverket ska titta på ifo

GULLSPÅNG: I ett brev till kommunen aviseras om en inspektion

Under perioden 2015-2017 inspekterar Arbetsmiljöverket socialsekreterares arbetsmiljö.
Nu är det dags att sätta ifo i Gullspång under lupp.

I ett brev till Gullspångs kommun aviserar Arbetsmiljöverket att de har för avsikt att göra en inspektion tisdagen den 24 maj. Det framkommer också hur inspektionen ska gå till samt vilka frågeställningar som tas upp och vilka som ska närvara.

”Vi vill få information om er organisation och ert förebyggande arbetsmiljöarbete för socialsekreterare. Fokus för inspektionen är socialsekreterares arbetsförhållanden avseende arbetsbelastning, deras tillgång till stöd funktioner i organisationen och risker för hot och våld”

Relevanta frågor?

Med tanke på situationen på individ- och familjeomsorgen vid socialkontoret i Gullspång ser alla parter, vad MT erfar, fram emot kontrollen.

Några frågor som Arbetsmiljöverket noterar i brevet är:

Hur är er avdelning organiserad? Hur ser sjukfrånvarostatistiken ut för 2015. Könsuppdelad för både lång- och korttidssjukskrivningar. Arbetsmiljöverket frågar också efter hur personalomsättningen på avdelningen ser ut.

Nämndordförande

En annan fråga handlar om: Vilka former för dialog finns mellan tjänstemän och politiker i linjeorganisationen?

Vid mötet ska nämndens ordförande, verksamhetschef, eller motsvarande chef för individ- och familjeomsorg delta, samt huvudskyddsombud.

Genomgång

Inspektionen beräknas ta tre timmar, gruppsamtal med socialsekreterare ska ske senare. När företagshälsovården Avonova gjorde en arbetsmiljökartläggning under januari-februari fanns inga skäl att diskutera resultatet. Här resoneras annorlunda. Arbetsmiljöverket har för avsikt att ge ett datum: ”där vi redovisar resultaten från gruppsamtalen och eventuella arbetsmiljöbrister”.

I ett brev till Gullspångs kommun aviserar Arbetsmiljöverket att de har för avsikt att göra en inspektion tisdagen den 24 maj. Det framkommer också hur inspektionen ska gå till samt vilka frågeställningar som tas upp och vilka som ska närvara.

”Vi vill få information om er organisation och ert förebyggande arbetsmiljöarbete för socialsekreterare. Fokus för inspektionen är socialsekreterares arbetsförhållanden avseende arbetsbelastning, deras tillgång till stöd funktioner i organisationen och risker för hot och våld”

Relevanta frågor?

Med tanke på situationen på individ- och familjeomsorgen vid socialkontoret i Gullspång ser alla parter, vad MT erfar, fram emot kontrollen.

Några frågor som Arbetsmiljöverket noterar i brevet är:

Hur är er avdelning organiserad? Hur ser sjukfrånvarostatistiken ut för 2015. Könsuppdelad för både lång- och korttidssjukskrivningar. Arbetsmiljöverket frågar också efter hur personalomsättningen på avdelningen ser ut.

Nämndordförande

En annan fråga handlar om: Vilka former för dialog finns mellan tjänstemän och politiker i linjeorganisationen?

Vid mötet ska nämndens ordförande, verksamhetschef, eller motsvarande chef för individ- och familjeomsorg delta, samt huvudskyddsombud.

Genomgång

Inspektionen beräknas ta tre timmar, gruppsamtal med socialsekreterare ska ske senare. När företagshälsovården Avonova gjorde en arbetsmiljökartläggning under januari-februari fanns inga skäl att diskutera resultatet. Här resoneras annorlunda. Arbetsmiljöverket har för avsikt att ge ett datum: ”där vi redovisar resultaten från gruppsamtalen och eventuella arbetsmiljöbrister”.