24 apr 2016 06:00

24 apr 2016 06:00

Bikupan och finanser

HOVA: Många beslut på dagordningen

Årsredovisningen ska presenteras för fullmäktige på måndag kväll.
Och så ska ett beslut tas rörande förskolorna i Hova.

Som MT berättat gör Gullspångs kommun ett plusresultat år 2015 i storleksordningen sju miljoner kronor. Ekonomichef Anders Bernhall går igenom siffrorna på måndag. En punkt som lär locka politikerna till talarstolen.

Även ”Revisionsberättelse 2015” kan ge upphov till diskussion då IT-nämnden får viss kritik.

Kommunfullmäktige ska även besluta om förskolans framtid. Där väger vågskålen, för en flytt av all förskoleverksamhet i Hovadelen av kommunen till Väderkvarnsvägen, tung.

Under kvällen ska även ordningsföreskrifterna för torghandeln ska uppdateras.

Som MT berättat gör Gullspångs kommun ett plusresultat år 2015 i storleksordningen sju miljoner kronor. Ekonomichef Anders Bernhall går igenom siffrorna på måndag. En punkt som lär locka politikerna till talarstolen.

Även ”Revisionsberättelse 2015” kan ge upphov till diskussion då IT-nämnden får viss kritik.

Kommunfullmäktige ska även besluta om förskolans framtid. Där väger vågskålen, för en flytt av all förskoleverksamhet i Hovadelen av kommunen till Väderkvarnsvägen, tung.

Under kvällen ska även ordningsföreskrifterna för torghandeln ska uppdateras.