17 apr 2016 06:00

17 apr 2016 06:00

Ser över alla plastleksaker

GULLSPÅNG: Miljön ska bli fri från farlig plast

Kommunstyrelsen har beslutat att miljön vid kommunens förskolor ska ses över. För ändamålet anslås 275 000 kronor.

Jan Hassel (S) yrkade att äldre plastleksaker och annan pedagogisk utrustning inom hela förskoleområdet ska bytas ut. De senaste åren har kemikaliekraven på leksaker skärpts. Till de mest skadliga räknas mjuka plastleksaker i pvc-plast tillverkade före år 2007. Risken är stor att de innehåller ämnen som är förbjudna inom EU idag.

– Det blev en total enighet i den här frågan, konstaterar Carina Gullberg (S).

– Men vi ändrade ärenderubriken efter ett förslag från Per-Arne Brandbergs (S), från ”Giftfri förskola” till ”Förbättrad förskolemiljö”.

Flyktingpengar

Pengarna tas från det konto kommunen fick från staten på grund av ökade kostnader för flyktingmottagande.

– Och det ligger helt i linjen med vad pengarna ska användas till, inte investeringar utan kostnader som uppkommer, säger Björn Thodenius (M) som i övrigt stödde förslaget.

Jan Hassel pekar på att ärendet handar om att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. ”Eftersom yngre barn är känsligare och mer utsatta än äldre är förskolan prioriterad. En hälsosam förskola handlar om allt från mat och leksaker till städning och byggmaterial”.

Jan Hassel (S) yrkade att äldre plastleksaker och annan pedagogisk utrustning inom hela förskoleområdet ska bytas ut. De senaste åren har kemikaliekraven på leksaker skärpts. Till de mest skadliga räknas mjuka plastleksaker i pvc-plast tillverkade före år 2007. Risken är stor att de innehåller ämnen som är förbjudna inom EU idag.

– Det blev en total enighet i den här frågan, konstaterar Carina Gullberg (S).

– Men vi ändrade ärenderubriken efter ett förslag från Per-Arne Brandbergs (S), från ”Giftfri förskola” till ”Förbättrad förskolemiljö”.

Flyktingpengar

Pengarna tas från det konto kommunen fick från staten på grund av ökade kostnader för flyktingmottagande.

– Och det ligger helt i linjen med vad pengarna ska användas till, inte investeringar utan kostnader som uppkommer, säger Björn Thodenius (M) som i övrigt stödde förslaget.

Jan Hassel pekar på att ärendet handar om att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. ”Eftersom yngre barn är känsligare och mer utsatta än äldre är förskolan prioriterad. En hälsosam förskola handlar om allt från mat och leksaker till städning och byggmaterial”.