13 apr 2016 16:54

13 apr 2016 16:54

Sikström oroad över pensionen

OTTERBÄCKEN: Generalsekreterare gästade folkets hus

SPF höll distriktsstämma under onsdagen i Otterbäcken folkets hus. Drygt 130 delegater från hela Skaraborg var på plats.
Men inbjuden huvudtalare, förbundsordförande Christina Rogestam, fick förhinder.

– Det är sant, Christina skulle varit här i Otterbäcken, men hon har av regeringen blivit kallad att medla i konflikten mellan Unionen och Almega, förklarade Peter Sikström, generalsekreterare i SPF, som istället fått åka till Otterbäcken och ikläda sig rollen som huvudtalare vid stämman.

Stikkan

Utöver sedvanliga förhandlingar, som en distriktsstämma innehåller, bjöds det också på underhållning. Lars-Göran Ytterberg berättade om Stikkan Anderson. Det hela fick en musikalisk inramning då gruppen Vismakarna, det vill säga Isabella och Daniel Strågefors, varvade Ytterbergs berättelse med en räcka av Stikkans kända hits.

Fattigare

Innan lunch fick delegaterna ta del av Peter Sikströms tankar.

– Antal fattiga pensionärer i Sverige stiger hela tiden. Enligt EU:s gräns lever cirka 315 000 pensionärer i Sverige under gränsen för fattigdom. Har ungefär 11 500 kronor i månaden efter skatt. Och det blir bara värre.

– Förbundsordförande Christina Rogestam och jag har uppvaktat socialförsäkringsminister Annika Strandell och sagt att det måste till en större kampanj så att alla tar åt sig budskapet. Vi måste berätta hur illa det ser ut. Kuvert från Pensionsmyndigheten riskerar att bli så tekniska. Man tar inte åt sig, definitivt inte dem som har några år kvar tills pensionen. Här kan ideella sektorn, studieförbund och arbetsgivarorganisationer hjälpas åt att sprida budkapet.

Vad säger socialförsäkringsministern?

– Annika Strandell lyssnade och antecknade men än så länge har det inte resulterat i något.

Vad är det du vill ha sagt?

– Får vi inte in mer pengar i pensionssystemet finns det för lite pengar kvar när dagens arbetare går i pension. Det krävs förändringar och med tanke på att pensionssystemet är komplext och trögt måste det ske relativt snabbt.

Förvärras situationen?

– Dagens pensionärer, födda före år 1953, har mellan 65 och 61 procent i pension, jag som är född på 1960-talet får 48 procent av nuvarande inkomst när jag går i pension, sa Peter Sikström.

– Det är sant, Christina skulle varit här i Otterbäcken, men hon har av regeringen blivit kallad att medla i konflikten mellan Unionen och Almega, förklarade Peter Sikström, generalsekreterare i SPF, som istället fått åka till Otterbäcken och ikläda sig rollen som huvudtalare vid stämman.

Stikkan

Utöver sedvanliga förhandlingar, som en distriktsstämma innehåller, bjöds det också på underhållning. Lars-Göran Ytterberg berättade om Stikkan Anderson. Det hela fick en musikalisk inramning då gruppen Vismakarna, det vill säga Isabella och Daniel Strågefors, varvade Ytterbergs berättelse med en räcka av Stikkans kända hits.

Fattigare

Innan lunch fick delegaterna ta del av Peter Sikströms tankar.

– Antal fattiga pensionärer i Sverige stiger hela tiden. Enligt EU:s gräns lever cirka 315 000 pensionärer i Sverige under gränsen för fattigdom. Har ungefär 11 500 kronor i månaden efter skatt. Och det blir bara värre.

– Förbundsordförande Christina Rogestam och jag har uppvaktat socialförsäkringsminister Annika Strandell och sagt att det måste till en större kampanj så att alla tar åt sig budskapet. Vi måste berätta hur illa det ser ut. Kuvert från Pensionsmyndigheten riskerar att bli så tekniska. Man tar inte åt sig, definitivt inte dem som har några år kvar tills pensionen. Här kan ideella sektorn, studieförbund och arbetsgivarorganisationer hjälpas åt att sprida budkapet.

Vad säger socialförsäkringsministern?

– Annika Strandell lyssnade och antecknade men än så länge har det inte resulterat i något.

Vad är det du vill ha sagt?

– Får vi inte in mer pengar i pensionssystemet finns det för lite pengar kvar när dagens arbetare går i pension. Det krävs förändringar och med tanke på att pensionssystemet är komplext och trögt måste det ske relativt snabbt.

Förvärras situationen?

– Dagens pensionärer, födda före år 1953, har mellan 65 och 61 procent i pension, jag som är född på 1960-talet får 48 procent av nuvarande inkomst när jag går i pension, sa Peter Sikström.