08 apr 2016 06:00

08 apr 2016 06:00

Djup frustration på ifo

GULLSPÅNG: Personal frågande till att rapport inte får diskuteras

Personalen på individ- och familjeomsorgen slog larm i höstas sedan nämndledamöter haft åsikter i olika individärenden samt socialtjänstens bemötande.
Vad säger personalen om den arbetsmiljökartläggningen som ledningen initierade?

– Nej, våra chefer fortsätter att framhärda att det är här på kontoret som felet ligger, det går inte att tolka deras handlingar på annat sätt.

MT har träffat en del av personalgruppen på individ- och familjeomsorgen i Gullspångs kommun. De uttalar sig kollektivt. Det är en frustrerad personalgrupp vars uppfattning är att de känner sig överkörda eftersom deras chefer inte visar någon lyhördhet, trots att en ifo-chef och sex socionomer, alla erfarna, har slutat.

Rapporten

Det var företagshälsovården Avonova som gjorde en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön inom individ- och familjeomsorgen.

– Och den drog ut på tiden. Vi fick ta del av rapporten den 2 mars och en kallelse till 29 mars. Det skulle ske en återkoppling ihop med ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden, ledning och oss. Ingen återkoppling gavs dock på utredningen utan istället blev det en föreläsning i organisationen inom förvaltningen och rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Mötet var inte i dialogform utan i monolog. Vi ställde frågan om till vem som utredningen kan delges men frågan besvarades inte.

Het ordväxling

Personalen erkänner att det blev het ordväxling om detta. Ledningen började nämligen tala om ett åtgärdsprogram och att en organisationskonsult har anställts på tre månader. Vad detta åtgärdsprogram ska innehålla fick vi ingen klarhet i.

– Vi ska kallas till individuella intervjuer med en organisationskonsult, vi ska bli kostnadseffektiva, vi ska göra ett val, vill vi vara med på ”resan” eller inte upprepades många gånger. Vad denna resa innebär har vi inte fått någon information om.

I MT den 1 april uttalade sig vård- och omsorgschefen Karin Ahrle, att nämnden och personalen kommit en bit på väg, att det nu fanns en framtidstro.

Inget kunde alltså vara mer fel, åtminstone om man lyssnar på personalen på individ- och familjeomsorgen.

– Det är inte vårt fel att ifo-chefen slutade eller att sex erfarna socionomer valt att säga upp sig säger personalgruppen. Ledning har en problembild vi har en annan.

Fåordig ordförande

Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, Per-Arne Brandberg (S), har inget att säga.

– Nej, jag hänvisar till att det nu gjorts en arbetsmiljöutredningen och att det nu ska initieras ett utbildningspaket, både för ifo-personal och politiker.

En rundringning till ledamöterna i nämnden visar att även vice ordförande Marita Hagström (C) samt Monica Sjöberg (S) har läst rapporten. Ledamot Maria Gustafsson (M) har dock inte sett den.

Inte heller oppositionsrådet Björn Thodenius (M) har läst rapporten, något som upprör honom.

– Vad ska man säga? Det är uppseendeväckande hur saker och ting sker i kommunen, men jag ska omgående be att få ut den, säger Thodenius.

– Nej, våra chefer fortsätter att framhärda att det är här på kontoret som felet ligger, det går inte att tolka deras handlingar på annat sätt.

MT har träffat en del av personalgruppen på individ- och familjeomsorgen i Gullspångs kommun. De uttalar sig kollektivt. Det är en frustrerad personalgrupp vars uppfattning är att de känner sig överkörda eftersom deras chefer inte visar någon lyhördhet, trots att en ifo-chef och sex socionomer, alla erfarna, har slutat.

Rapporten

Det var företagshälsovården Avonova som gjorde en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön inom individ- och familjeomsorgen.

– Och den drog ut på tiden. Vi fick ta del av rapporten den 2 mars och en kallelse till 29 mars. Det skulle ske en återkoppling ihop med ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden, ledning och oss. Ingen återkoppling gavs dock på utredningen utan istället blev det en föreläsning i organisationen inom förvaltningen och rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Mötet var inte i dialogform utan i monolog. Vi ställde frågan om till vem som utredningen kan delges men frågan besvarades inte.

Het ordväxling

Personalen erkänner att det blev het ordväxling om detta. Ledningen började nämligen tala om ett åtgärdsprogram och att en organisationskonsult har anställts på tre månader. Vad detta åtgärdsprogram ska innehålla fick vi ingen klarhet i.

– Vi ska kallas till individuella intervjuer med en organisationskonsult, vi ska bli kostnadseffektiva, vi ska göra ett val, vill vi vara med på ”resan” eller inte upprepades många gånger. Vad denna resa innebär har vi inte fått någon information om.

I MT den 1 april uttalade sig vård- och omsorgschefen Karin Ahrle, att nämnden och personalen kommit en bit på väg, att det nu fanns en framtidstro.

Inget kunde alltså vara mer fel, åtminstone om man lyssnar på personalen på individ- och familjeomsorgen.

– Det är inte vårt fel att ifo-chefen slutade eller att sex erfarna socionomer valt att säga upp sig säger personalgruppen. Ledning har en problembild vi har en annan.

Fåordig ordförande

Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, Per-Arne Brandberg (S), har inget att säga.

– Nej, jag hänvisar till att det nu gjorts en arbetsmiljöutredningen och att det nu ska initieras ett utbildningspaket, både för ifo-personal och politiker.

En rundringning till ledamöterna i nämnden visar att även vice ordförande Marita Hagström (C) samt Monica Sjöberg (S) har läst rapporten. Ledamot Maria Gustafsson (M) har dock inte sett den.

Inte heller oppositionsrådet Björn Thodenius (M) har läst rapporten, något som upprör honom.

– Vad ska man säga? Det är uppseendeväckande hur saker och ting sker i kommunen, men jag ska omgående be att få ut den, säger Thodenius.