08 apr 2016 06:00

08 apr 2016 08:28

Chef: "Sluta älta fel"

Elisabeth Olsson, kommunchef, betonar att alla inblandade måste titta framåt. Någon form av rättegång där syndabockar ska straffas tror hon inte på.

”Vi har alla gjort fel på olika sätt och vi har olika uppfattningar kring vad andra gjort och om det varit rätt eller fel. Vi kommer inte att bli överens om detta och finns ingen mening med att utse syndabockar. Det leder bara till att människor känner sig som förlorare vilket i sin tur skapar motstånd.”

Så skriver Elisabet Olsson i det åtgärdsprogram som hon och vård- och omsorgschef Karin Ahrle tagit fram.

”Enligt arbetsmiljöutredningen är det grundläggande problemet inom ifo en otydlig rollfördelning som medfört en ömsesidig brist på förtroende”.

Ingen rättegång

– Vi kan inte ha en rättegång där någon ska få rätt eller fel utan nu måsta vi sluta älta fel som begåtts och göra en nystart. Vi är de personer som vi är och vi måste förhålla oss till varandra. Nu får var och en bestämma om den vill vara med på resan eller inte. På den resan kan vi själva välja om vi vill vara hjältar, en del av framgången, eller se oss som offer. Det är ett eget, viktigt val. Vi måste nu starta om, säger Elisabeth Olsson.

Dyrt hyra

Enligt Karin Ahrle är kostnaden för den inhyrda ifo-chefen i månaden mellan 725 och 850 kronor per timma (cirka 133 000-155 000 per månad), de två inhyrda socionomerna varierar mellan 700 och 850 kronor i timmen.

– Utöver dessa tre inhyrda finns nu också en person som gör en översyn inom verksamheten om hur vi ska uppnå det uppdrag vi har att uppnå utifrån ekonomi, kompetens och arbetsmiljö, säger Ahrle, vård- och omsorgschef.

”Vi har alla gjort fel på olika sätt och vi har olika uppfattningar kring vad andra gjort och om det varit rätt eller fel. Vi kommer inte att bli överens om detta och finns ingen mening med att utse syndabockar. Det leder bara till att människor känner sig som förlorare vilket i sin tur skapar motstånd.”

Så skriver Elisabet Olsson i det åtgärdsprogram som hon och vård- och omsorgschef Karin Ahrle tagit fram.

”Enligt arbetsmiljöutredningen är det grundläggande problemet inom ifo en otydlig rollfördelning som medfört en ömsesidig brist på förtroende”.

Ingen rättegång

– Vi kan inte ha en rättegång där någon ska få rätt eller fel utan nu måsta vi sluta älta fel som begåtts och göra en nystart. Vi är de personer som vi är och vi måste förhålla oss till varandra. Nu får var och en bestämma om den vill vara med på resan eller inte. På den resan kan vi själva välja om vi vill vara hjältar, en del av framgången, eller se oss som offer. Det är ett eget, viktigt val. Vi måste nu starta om, säger Elisabeth Olsson.

Dyrt hyra

Enligt Karin Ahrle är kostnaden för den inhyrda ifo-chefen i månaden mellan 725 och 850 kronor per timma (cirka 133 000-155 000 per månad), de två inhyrda socionomerna varierar mellan 700 och 850 kronor i timmen.

– Utöver dessa tre inhyrda finns nu också en person som gör en översyn inom verksamheten om hur vi ska uppnå det uppdrag vi har att uppnå utifrån ekonomi, kompetens och arbetsmiljö, säger Ahrle, vård- och omsorgschef.