31 mar 2016 06:00

31 mar 2016 06:00

Alla stenar klarar inte testet

SÖDRA RÅDA: Nu ska det avgöras om gravstenarna är fast eller inte

Vandaler? Nej, det är inte vare sig tjälen eller vandaler som har härjat runt på kyrkogården i Södra Råda.
– Visst får vi många frågor, folk undrar vad vi håller på med, säger Gerth Johansson, kyrkogårdsföreståndare i Amnehärad och Lyrestads pastorat.

Den som besöker Södra Råda kyrkogård får bereda sig på en annorlunda syn. Pastoratet har låtit provtrycka gravstenarna och alla höll inte för trycket.

– Även om det är många som frågar varför det set ut som det gör, med alla band och pinnar, så är dock gravrättsinnehavarna förstående till problemet, säger Gerth Johansson som berättar att alla stenar högre än 30 centimeter har både tryck- och dragtestats.

35 kilo

Stenen ska klara 35 kilo. De stenar som ej klarar provet anses inte vara stabila nog och måste åtgärdas.

– I de fall stenen är lös har vi markerat detta genom att slå ner pinnar och stadga upp med band. Vi har även skickat ut ett formulär till gravrättsinnehavaren där vi påpekar att det krävs en åtgärd.

Dialog

Södra Råda kyrkogård är först ut i Amnehärad-Lyrestads pastorat att få gravstenarna testade.

– När en sten inte klarat trycket har vi alltså en dialog med gravrättsinnehavaren, vi presenterar olika alternativ. Ett är att man återlämnar graven och gravrätten. Ett annat alternativ är att man själv åtgärdar stenen, samt att man kan anlita ett företag som gör hela jobbet.

50 cm dubbar

– Är det så att stenen och sockeln håller samman men sockeln är lös, måste sockeln få nya dubbar ner i marken. Rekommendationen är att borra in två stycken rostfria dubbar på cirka 50 centimeter vardera, eller montera någon annan godkänd fästanordning som finns på marknaden. Skulle det istället vara så att stenen har lossat från sockeln är det mer problematiskt, åtminstone om man vill åtgärda felet själv. Det vi rekommenderar då är att man anlitar en firma som kan utföra detta.

Liggande stenar

När en gravrättsinnehavare är svår att nå sätts det upp en skylt på gravplatsen

– Dessa skyltar sitter ett år, sedan får platsen stå i träda två år.

Det är en ansenlig mängd där gravrättsinnehavaren saknas.

Finns det inte en risk att det ser tomt ut om alla dessa stenar plockas bort?

– Jo, därför diskuteras alternativet att lägga dem i marknivå, men det är något som det måste fattas beslut om, säger Gerth Johansson.

Hassle och Färed

Efter kyrkogården i Södra Råda står Hassle och Färed i tur.

– Jag har nyligen varit i kontakt med firman som sköter provtryckningen och de räknar med att börja så fort som tjälen gått ur marken, så det kan bli när som helst, säger Gerth Johansson.

Bakgrunden till att stenarna testas är händelsen i Bollebygd år 2011 då en åttaårig flicka avled efter att ha fått en gravsten över sig.

Den som besöker Södra Råda kyrkogård får bereda sig på en annorlunda syn. Pastoratet har låtit provtrycka gravstenarna och alla höll inte för trycket.

– Även om det är många som frågar varför det set ut som det gör, med alla band och pinnar, så är dock gravrättsinnehavarna förstående till problemet, säger Gerth Johansson som berättar att alla stenar högre än 30 centimeter har både tryck- och dragtestats.

35 kilo

Stenen ska klara 35 kilo. De stenar som ej klarar provet anses inte vara stabila nog och måste åtgärdas.

– I de fall stenen är lös har vi markerat detta genom att slå ner pinnar och stadga upp med band. Vi har även skickat ut ett formulär till gravrättsinnehavaren där vi påpekar att det krävs en åtgärd.

Dialog

Södra Råda kyrkogård är först ut i Amnehärad-Lyrestads pastorat att få gravstenarna testade.

– När en sten inte klarat trycket har vi alltså en dialog med gravrättsinnehavaren, vi presenterar olika alternativ. Ett är att man återlämnar graven och gravrätten. Ett annat alternativ är att man själv åtgärdar stenen, samt att man kan anlita ett företag som gör hela jobbet.

50 cm dubbar

– Är det så att stenen och sockeln håller samman men sockeln är lös, måste sockeln få nya dubbar ner i marken. Rekommendationen är att borra in två stycken rostfria dubbar på cirka 50 centimeter vardera, eller montera någon annan godkänd fästanordning som finns på marknaden. Skulle det istället vara så att stenen har lossat från sockeln är det mer problematiskt, åtminstone om man vill åtgärda felet själv. Det vi rekommenderar då är att man anlitar en firma som kan utföra detta.

Liggande stenar

När en gravrättsinnehavare är svår att nå sätts det upp en skylt på gravplatsen

– Dessa skyltar sitter ett år, sedan får platsen stå i träda två år.

Det är en ansenlig mängd där gravrättsinnehavaren saknas.

Finns det inte en risk att det ser tomt ut om alla dessa stenar plockas bort?

– Jo, därför diskuteras alternativet att lägga dem i marknivå, men det är något som det måste fattas beslut om, säger Gerth Johansson.

Hassle och Färed

Efter kyrkogården i Södra Råda står Hassle och Färed i tur.

– Jag har nyligen varit i kontakt med firman som sköter provtryckningen och de räknar med att börja så fort som tjälen gått ur marken, så det kan bli när som helst, säger Gerth Johansson.

Bakgrunden till att stenarna testas är händelsen i Bollebygd år 2011 då en åttaårig flicka avled efter att ha fått en gravsten över sig.