23 mar 2016 20:00

23 mar 2016 20:00

Ny vindbruksplan presenteras

GULLSPÅNG: Förslag inför fullmäktige

Den förra planen är blott fem år, nu presenteras ett nytt förslag på vindbruksplan.
På tisdag avgör kommunfullmäktige dess öde.

Gullspångs kommunfullmäktige antog en vindbruksplan i april 2011. Två år senare beslutade samma fullmäktige att revidera vindbruksplanen. Förvaltningen fick i uppdrag att samråda med Töreboda och Mariestads kommuner och presentera en ny plan.

Bakgrunden var att majoriteten i kommunfullmäktige backade när det gällde lämpligheten av vindkraft på vissa områden. Det nya förslaget är därför mer restriktivt: ”Centralt är bortskalandet av områden som kommunen inte längre vill tillstyrka som potentiella vindbruksområden.”

Lis-områden – också

Det fanns ytterligare ett skäl att revidera planen. Sedan antagandet av den första vindbruksplanen har kommunfullmäktige beslutat att de nya Lis-områdena (landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge) prioriteras över vindkraftsetableringar. Något som den reviderade vindbruksplanen följaktligen också tar hänsyn till.

Det nya planförslaget har varit utställt och reviderats baserat på inkomna synpunkter. Nu ska den reviderade vindbruksplanen, sedan fullmäktige beslutat, tjäna som underlag för kommunens fortsatta prövningar enligt miljöbalken om tillstyrkan av vindkraftetableringar.

Det kommunala vetot

Enligt Energimyndigheten ska kommunal tillstyrkan kring vindkraft väga tungt vid kommunens prövning även om kommunfullmäktiges beslut om skyddsavstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk samt upprättandet av skyddszoner inte är juridiskt bindande. Kommunen har dock vetorätten att tillämpa inom dessa områden vid tillståndsprövning av större vindkraftsparker.

Gullspångs kommunfullmäktige antog en vindbruksplan i april 2011. Två år senare beslutade samma fullmäktige att revidera vindbruksplanen. Förvaltningen fick i uppdrag att samråda med Töreboda och Mariestads kommuner och presentera en ny plan.

Bakgrunden var att majoriteten i kommunfullmäktige backade när det gällde lämpligheten av vindkraft på vissa områden. Det nya förslaget är därför mer restriktivt: ”Centralt är bortskalandet av områden som kommunen inte längre vill tillstyrka som potentiella vindbruksområden.”

Lis-områden – också

Det fanns ytterligare ett skäl att revidera planen. Sedan antagandet av den första vindbruksplanen har kommunfullmäktige beslutat att de nya Lis-områdena (landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge) prioriteras över vindkraftsetableringar. Något som den reviderade vindbruksplanen följaktligen också tar hänsyn till.

Det nya planförslaget har varit utställt och reviderats baserat på inkomna synpunkter. Nu ska den reviderade vindbruksplanen, sedan fullmäktige beslutat, tjäna som underlag för kommunens fortsatta prövningar enligt miljöbalken om tillstyrkan av vindkraftetableringar.

Det kommunala vetot

Enligt Energimyndigheten ska kommunal tillstyrkan kring vindkraft väga tungt vid kommunens prövning även om kommunfullmäktiges beslut om skyddsavstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk samt upprättandet av skyddszoner inte är juridiskt bindande. Kommunen har dock vetorätten att tillämpa inom dessa områden vid tillståndsprövning av större vindkraftsparker.