23 mar 2016 11:41

23 mar 2016 11:42

Ense om Bikupans framtid

HOVA: Ett steg närmare en flytt har tagits

En enig nämnd föreslår att Bikupan, efter sju år på Lexells väg, flyttar tillbaka till Väderkvarnsvägen.
Men ännu är inte saken avgjord.

Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår att all förskoleverksamhet i Hova flyttas till gamla Bikupans lokaler vid Väderkvarnsvägen i Hova.

Nämnden har även tagit ett beslut om volymen. Den ombyggda förskolan ska rymma cirka 75 barn.

Innan ombyggnation påbörjas vill dock nämnden att det ska genomföras en miljökonsekvensbeskrivning på gamla Bikupans lokaler. Nu går frågan till kommunstyrelsen för att slutligen landa i kommunfullmäktige.

Det var våren 2009 som förskolan Bikupan flyttade från Väderkvarnsvägen till Lexells väg i centrala Hova. Av allt att döma går alltså flyttlasset tillbaka till skogskanten. I de politiska diskussionerna har inget parti haft avvikande åsikt, tvärtom. Det har varit total enighet om fördelarna med en flytt. Nu väntar alla på en utredning, där bland annat kostnaderna, ska presenteras.

Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår att all förskoleverksamhet i Hova flyttas till gamla Bikupans lokaler vid Väderkvarnsvägen i Hova.

Nämnden har även tagit ett beslut om volymen. Den ombyggda förskolan ska rymma cirka 75 barn.

Innan ombyggnation påbörjas vill dock nämnden att det ska genomföras en miljökonsekvensbeskrivning på gamla Bikupans lokaler. Nu går frågan till kommunstyrelsen för att slutligen landa i kommunfullmäktige.

Det var våren 2009 som förskolan Bikupan flyttade från Väderkvarnsvägen till Lexells väg i centrala Hova. Av allt att döma går alltså flyttlasset tillbaka till skogskanten. I de politiska diskussionerna har inget parti haft avvikande åsikt, tvärtom. Det har varit total enighet om fördelarna med en flytt. Nu väntar alla på en utredning, där bland annat kostnaderna, ska presenteras.