22 mar 2016 06:00

22 mar 2016 06:00

Konferens gav mersmak

OTTERBÄCKEN/DUBAI: Sfi-lärare på konferens i Förenade Arabemiraten

– Det blev lite blodad tand. Vem vet, vi kanske initierar en studie här i Otterbäcken, på sfi-eleverna, säger lärarna Nillan Ramberg Kardéus och Emelie Andersson efter konferensen i Dubai.

De två lärarna vid Lärcentrum i Otterbäcken har varit i Dubai på en IAFOR-konferens. Resan hade möjliggjorts genom stipendium från Atlas. Syftet var att ta del av ny forskning, träffa kollegor och förhoppningsvis kunna få med ny lärdom som avspeglas på något sätt på Lärcentrum i Otterbäcken.

Och nog infriades alla förväntningar. Redan den första föreläsningen, som hade ett genusperspektiv, var lyckad.

– Det var nytt för oss att kvinnor länge sågs som omusikaliska, att det är därför vi har så få kvinnliga dirigenter.

Samma erfarenheter

Vid en annan föreläsning bekräftades deras erfarenheter, att sfi-elever som tittar på svensk teve, lyssnar på radio, läser tidningar och böcker, som bäst tillgodogör sig språket.

– Dagens teknik är naturligtvis till glädje och nytta för oss men för integrationen var det lättare när det bara fanns TV1 och TV2. De som bara pratar svenska i klassrummet mellan nio och tolv får svårare att lyckas.

Och det är på språkområdet som lärarna skulle vilja initiera en studie vid Sfi i Otterbäcken.

– Kan man utveckla studiemedlen för olika språkgrupper? frågar sig Nillan R Kardéus.

De båda lärarna passade på att förlänga vistelsen i Dubai till en vecka.

– Det är ett mycket speciellt land, det berättades att 90 procent av invånarna är gästarbetare och att det bland annat finns cirka 4 200 svenskar i Dubai.

Nillan Ramberg Kardéus och Emelie Andersson besökte Svenska skolan.

– En skola för de svenska familjer som vill ge sina barn en chans att jobba med språket och svenska traditioner. Barnen läser i huvudsak på en engelsktalande skola och tappar då lätt sin svenska.

Undervisningen på Svenska skolan begränsar sig dock till två timmar i veckan, på onsdagseftermiddagar. Skolan leds av en förening och i styrelsen sitter bland annat föräldrar.

De passade även på att turista, men så mycket shopping blev det inte. De kvarter Nillan och Emilia besökte krävde lite större plånböcker.

– Det fanns naturligtvis alternativ, men vi gjorde annat, det fanns ju så mycket att titta på. Till exempel världens största skidbacke inomhus. Som sagt, Dubai är annorlunda. Det var ett jättestort vinterrum som hade riktig snö och som alltid höll -4 grader Celsius.

Och Emelie vågade dessutom sig på att besöka världens högsta byggnad, det 828 meter höga Burj Khalifa

– Jag kom till den 122:a av 164 våningar. Värst var hissen, den körde upp oss 450 meter på cirka 60 sekunder.

De två lärarna vid Lärcentrum i Otterbäcken har varit i Dubai på en IAFOR-konferens. Resan hade möjliggjorts genom stipendium från Atlas. Syftet var att ta del av ny forskning, träffa kollegor och förhoppningsvis kunna få med ny lärdom som avspeglas på något sätt på Lärcentrum i Otterbäcken.

Och nog infriades alla förväntningar. Redan den första föreläsningen, som hade ett genusperspektiv, var lyckad.

– Det var nytt för oss att kvinnor länge sågs som omusikaliska, att det är därför vi har så få kvinnliga dirigenter.

Samma erfarenheter

Vid en annan föreläsning bekräftades deras erfarenheter, att sfi-elever som tittar på svensk teve, lyssnar på radio, läser tidningar och böcker, som bäst tillgodogör sig språket.

– Dagens teknik är naturligtvis till glädje och nytta för oss men för integrationen var det lättare när det bara fanns TV1 och TV2. De som bara pratar svenska i klassrummet mellan nio och tolv får svårare att lyckas.

Och det är på språkområdet som lärarna skulle vilja initiera en studie vid Sfi i Otterbäcken.

– Kan man utveckla studiemedlen för olika språkgrupper? frågar sig Nillan R Kardéus.

De båda lärarna passade på att förlänga vistelsen i Dubai till en vecka.

– Det är ett mycket speciellt land, det berättades att 90 procent av invånarna är gästarbetare och att det bland annat finns cirka 4 200 svenskar i Dubai.

Nillan Ramberg Kardéus och Emelie Andersson besökte Svenska skolan.

– En skola för de svenska familjer som vill ge sina barn en chans att jobba med språket och svenska traditioner. Barnen läser i huvudsak på en engelsktalande skola och tappar då lätt sin svenska.

Undervisningen på Svenska skolan begränsar sig dock till två timmar i veckan, på onsdagseftermiddagar. Skolan leds av en förening och i styrelsen sitter bland annat föräldrar.

De passade även på att turista, men så mycket shopping blev det inte. De kvarter Nillan och Emilia besökte krävde lite större plånböcker.

– Det fanns naturligtvis alternativ, men vi gjorde annat, det fanns ju så mycket att titta på. Till exempel världens största skidbacke inomhus. Som sagt, Dubai är annorlunda. Det var ett jättestort vinterrum som hade riktig snö och som alltid höll -4 grader Celsius.

Och Emelie vågade dessutom sig på att besöka världens högsta byggnad, det 828 meter höga Burj Khalifa

– Jag kom till den 122:a av 164 våningar. Värst var hissen, den körde upp oss 450 meter på cirka 60 sekunder.