08 mar 2016 13:44

08 mar 2016 13:44

Betalade för att lämna kyrkan

GULLSPÅNG: En gift man i Gullspång gör en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden

En 55-årig man i Gullspångs kommun anmäler företaget ”Kyrkoavgiftningen” till Allmänna reklamationsnämnden.
Tvisten avser en tjänst för 238 kronor.

Ett gift par i Gullspång valde att ta hjälp av internetföretag ”Kyrkoavgiftningen” för att begära utträde ur Svenska kyrkan. Genom att betala in 119 kronor per person så fick de löfte om att de önskvärda blanketterna skulle skickas hem till dem.

Förhalades

I anmälan till Arn klagar det gifta paret på att (1) företaget Kyrkoavgiftningen inte meddelat kostnaden när paret beställde tjänsten, företaget har (2) hänvisat makarna till fel församling där de inte varit medlemmar, samt att paret (3) mejlat företaget tre gånger utan att få svar.

De hävdar att företaget Kyrkoavgiftningen försenat det hela vilket fått till följd att makarna fått betala sin kyrkoavgift längre än vad de hade för avsikt.

Omständligt?

På företagets hemsida står att ”grundarna av kyrkoavgiftningen är två åttiotalister” som kom på affärsidén när en av dem skulle ”gå ur Svenska kyrkan men insåg snabbt hur svårt och omständligt det skulle bli. Därför står nu denna tjänst till allmänhetens förfogande.”

För några år sedan fick de dock kritik av Reklamombudsmannen för ”vilseledande och misskrediterande” reklam. Kritiken innefattade även företagsnamnet vilket insinuerar att Svenska kyrkan är ett gift.

Hur går det då till för att gå ur kyrkan? All information finns på Svenska kyrkans hemsida. Där står att vid ett utträde ur kyrkan räcker med att besöka församlingsexpedition där man är folkbokförd. Anmälan skall göras personligen, skriftligt med egenhändig namnteckning eller genom ett telefonsamtal. Efter en tid får man ett skriftligt dokument som bekräftar utträdet.

Ännu enklare är det för den som har tillgång till internet. Han eller hon kan då själv skriva ut blanketterna och sitta hemma och fylla i uppgifterna.

Ett gift par i Gullspång valde att ta hjälp av internetföretag ”Kyrkoavgiftningen” för att begära utträde ur Svenska kyrkan. Genom att betala in 119 kronor per person så fick de löfte om att de önskvärda blanketterna skulle skickas hem till dem.

Förhalades

I anmälan till Arn klagar det gifta paret på att (1) företaget Kyrkoavgiftningen inte meddelat kostnaden när paret beställde tjänsten, företaget har (2) hänvisat makarna till fel församling där de inte varit medlemmar, samt att paret (3) mejlat företaget tre gånger utan att få svar.

De hävdar att företaget Kyrkoavgiftningen försenat det hela vilket fått till följd att makarna fått betala sin kyrkoavgift längre än vad de hade för avsikt.

Omständligt?

På företagets hemsida står att ”grundarna av kyrkoavgiftningen är två åttiotalister” som kom på affärsidén när en av dem skulle ”gå ur Svenska kyrkan men insåg snabbt hur svårt och omständligt det skulle bli. Därför står nu denna tjänst till allmänhetens förfogande.”

För några år sedan fick de dock kritik av Reklamombudsmannen för ”vilseledande och misskrediterande” reklam. Kritiken innefattade även företagsnamnet vilket insinuerar att Svenska kyrkan är ett gift.

Hur går det då till för att gå ur kyrkan? All information finns på Svenska kyrkans hemsida. Där står att vid ett utträde ur kyrkan räcker med att besöka församlingsexpedition där man är folkbokförd. Anmälan skall göras personligen, skriftligt med egenhändig namnteckning eller genom ett telefonsamtal. Efter en tid får man ett skriftligt dokument som bekräftar utträdet.

Ännu enklare är det för den som har tillgång till internet. Han eller hon kan då själv skriva ut blanketterna och sitta hemma och fylla i uppgifterna.