04 mar 2016 08:00

04 mar 2016 08:00

Ny skolmatsal har börjat användas

GULLSPÅNG

På Gullstensskolan yngre har en ny matsal invigts. Sedan i måndags har förskolebarnen haft nya bord att äta lunch vid.

Från början var det ett stort lekrum. Sedan delades det av med en vägg och förvandlades till två mindre lekrum.

När behovet uppstod av fler ytor för måltider bestämdes det att ett lekrum skulle bli matsal.

– Det har tillkommit nytt tak, lampor, golv, säger förskoleläraren Karin Nyström.

– Förra terminen åt vi här i ett provisorium och under de åtta veckor det renoverades så åt vi i en annan matsal.

Då användes lekrummet som matsal och i dag kan man spela spel på matsalens fem bord genom att skärma av värmeskåpen.

Måndagen var det officiella startskottet för att det renoverade rummet skulle användas. Då invigdes matsalen.

Närvarande var barnen i klassen som i framtiden skulle äta i lokalen.

Talare var rektorn Cathrine Evertsson Andersson, barn- och utbildningsnämndens ordförande Anja Nyström och Jim Gustavsson på tekniska kontoret.

Den bland barnen som fick äran att klippa invigningsbandet var Adina.

Tre dagar senare, på torsdagen, serverades det fisk och ris till de tjugoåtta förskolebarnen. Det var uppenbart att de redan hade gjort sig hemmastadda.

Det rådde skilda meningar om vad de tyckte om den nya matsalen.

– Jag tycker det är bättre, för det är blå kuddar på stolen, tycker Feben.

Nova var av den motsatta uppfattningen.

– Jag tycker den förra var bättre, säger hon.

Förskoleklassen är inte de enda som använder matsalen. Tredje klass äter efter den, och fritidsgruppen serveras såväl frukost som mellanmål här.

Matsalen är en del av en stor satsning på Gullstensskolan. Snart ska även en ny toalett vara färdigställd och komma till användning.

Från början var det ett stort lekrum. Sedan delades det av med en vägg och förvandlades till två mindre lekrum.

När behovet uppstod av fler ytor för måltider bestämdes det att ett lekrum skulle bli matsal.

– Det har tillkommit nytt tak, lampor, golv, säger förskoleläraren Karin Nyström.

– Förra terminen åt vi här i ett provisorium och under de åtta veckor det renoverades så åt vi i en annan matsal.

Då användes lekrummet som matsal och i dag kan man spela spel på matsalens fem bord genom att skärma av värmeskåpen.

Måndagen var det officiella startskottet för att det renoverade rummet skulle användas. Då invigdes matsalen.

Närvarande var barnen i klassen som i framtiden skulle äta i lokalen.

Talare var rektorn Cathrine Evertsson Andersson, barn- och utbildningsnämndens ordförande Anja Nyström och Jim Gustavsson på tekniska kontoret.

Den bland barnen som fick äran att klippa invigningsbandet var Adina.

Tre dagar senare, på torsdagen, serverades det fisk och ris till de tjugoåtta förskolebarnen. Det var uppenbart att de redan hade gjort sig hemmastadda.

Det rådde skilda meningar om vad de tyckte om den nya matsalen.

– Jag tycker det är bättre, för det är blå kuddar på stolen, tycker Feben.

Nova var av den motsatta uppfattningen.

– Jag tycker den förra var bättre, säger hon.

Förskoleklassen är inte de enda som använder matsalen. Tredje klass äter efter den, och fritidsgruppen serveras såväl frukost som mellanmål här.

Matsalen är en del av en stor satsning på Gullstensskolan. Snart ska även en ny toalett vara färdigställd och komma till användning.

  • Jesper Sydhagen