03 mar 2016 06:00

03 mar 2016 16:33

Gullspångsborna vabbar sällan

GULLSPÅNG: Vård av sjukt barn

I de svenska kommunerna Danderyd, Strömstad, Eda och Gullspång är föräldrarna hemma ganska sällan för Vård av sjukt barn (VAB) .
– Vi får hoppas det beror på att barnen här i Gullspång är friskare än på andra ställen, men jag vet faktiskt inte, säger Gullspångs kommunalråd Carina Gullberg (S).

Februari är den månad under året då föräldrar är som allra mest hemma med sjuka barn. Men det finns stora kommunala skillnader i hur ofta föräldrar är hemma med sina sjuka barn.

Tidningarnas Telegrambyrå har jämfört antalet utbetalda nettodagar från Försäkringskassan mellan åren 2011–2015 i förhållande till antalet barn i åldrarna 1–11 år i respektive kommun och år.

Flest

Arjeplogs kommun i Norrbotten sticker ut som den kommun där det vabbas allra mest. I Arjeplog ersatte Försäkringskassan i snitt 9,5 dagar per barn förra året.

Året dessförinnan ersattes 9,2 dagar.

Trenden i Arjeplog är starkt uppåtgående och snittet för 2015 ligger hela tre dagar över Håbo kommun där det vabbades näst mest förra året.

– Jag har faktiskt ingen aning om vad det kan bero på. Jag tror inte vi generellt sett är mer sjuka här i Arjeplog än i andra kommuner, säger Peter Andersson, kommunchef i Arjeplog.

Andra kommuner där det vabbades mycket förra året var bland andra Nykvarn, Nordmaling, Gnesta och Lilla Edet.

Minst

Bland dem där det vabbas minst finns Danderyd, Strömstad, Eda och Gullspång.

Gullspångs kommun har näst lägst siffror i landet, med 3,2 ersatta dagar.

– Jag vet faktiskt inte vad de här siffrorna står för. Antingen är barnen väldigt sjuka i några kommuner, eller så tvingas föräldrarna ta ut föräldraersättning eftersom de inte har några anhöriga som kan ta hand om de sjuka barnen, säger Gullspångs kommunalråd Carina Gullberg (S).

– Vi får hoppas att det för vår del beror på att barnen är friskare än andra.

Hon fortsätter:

– Jag skulle kunna tro att Gullspångs siffror beror på att många har mor- och farföräldrar, samt andra släktingar, som kan hjälpa till och ta hand om barnen.

Tre grupper

Försäkringskassan har inte undersökt vad dessa geografiska skillnader beror på. Men enligt Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på myndigheten, kan man tänka sig att utpräglat rika respektive fattiga kommuner utnyttjar vab i mindre utsträckning, jämfört med ”medelrika” kommuner.

– Om man har hög inkomst förlorar man mer på att vabba och om man har väldigt låg inkomst, exempelvis på grund av arbetslöshet, så går det inte att använda försäkringen. Det skulle kunna förklara vissa skillnader, säger Niklas Löfgren.

År 2013 identifierade Försäkringskassan tre grupper som underutnyttjar vab. Dessa grupper är män födda i Sverige med höga inkomster, föräldrar med inkomster från eget företagande samt utlandsfödda kvinnor.

Februari är den månad under året då föräldrar är som allra mest hemma med sjuka barn. Men det finns stora kommunala skillnader i hur ofta föräldrar är hemma med sina sjuka barn.

Tidningarnas Telegrambyrå har jämfört antalet utbetalda nettodagar från Försäkringskassan mellan åren 2011–2015 i förhållande till antalet barn i åldrarna 1–11 år i respektive kommun och år.

Flest

Arjeplogs kommun i Norrbotten sticker ut som den kommun där det vabbas allra mest. I Arjeplog ersatte Försäkringskassan i snitt 9,5 dagar per barn förra året.

Året dessförinnan ersattes 9,2 dagar.

Trenden i Arjeplog är starkt uppåtgående och snittet för 2015 ligger hela tre dagar över Håbo kommun där det vabbades näst mest förra året.

– Jag har faktiskt ingen aning om vad det kan bero på. Jag tror inte vi generellt sett är mer sjuka här i Arjeplog än i andra kommuner, säger Peter Andersson, kommunchef i Arjeplog.

Andra kommuner där det vabbades mycket förra året var bland andra Nykvarn, Nordmaling, Gnesta och Lilla Edet.

Minst

Bland dem där det vabbas minst finns Danderyd, Strömstad, Eda och Gullspång.

Gullspångs kommun har näst lägst siffror i landet, med 3,2 ersatta dagar.

– Jag vet faktiskt inte vad de här siffrorna står för. Antingen är barnen väldigt sjuka i några kommuner, eller så tvingas föräldrarna ta ut föräldraersättning eftersom de inte har några anhöriga som kan ta hand om de sjuka barnen, säger Gullspångs kommunalråd Carina Gullberg (S).

– Vi får hoppas att det för vår del beror på att barnen är friskare än andra.

Hon fortsätter:

– Jag skulle kunna tro att Gullspångs siffror beror på att många har mor- och farföräldrar, samt andra släktingar, som kan hjälpa till och ta hand om barnen.

Tre grupper

Försäkringskassan har inte undersökt vad dessa geografiska skillnader beror på. Men enligt Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på myndigheten, kan man tänka sig att utpräglat rika respektive fattiga kommuner utnyttjar vab i mindre utsträckning, jämfört med ”medelrika” kommuner.

– Om man har hög inkomst förlorar man mer på att vabba och om man har väldigt låg inkomst, exempelvis på grund av arbetslöshet, så går det inte att använda försäkringen. Det skulle kunna förklara vissa skillnader, säger Niklas Löfgren.

År 2013 identifierade Försäkringskassan tre grupper som underutnyttjar vab. Dessa grupper är män födda i Sverige med höga inkomster, föräldrar med inkomster från eget företagande samt utlandsfödda kvinnor.

  • Per Warvlin, Johan Nilsson/TT

Så här gjordes undersökningen

Statistik över antalet ersatta nettodagar avseende tillfällig föräldrapenning för samtliga kommuner 2011–2015 begärdes ut från Försäkringskassan. Med nettodagar menas att ersatta halvdagar eller delar av dagar slås ihop till hela dagar. Dagarna var knutna till barnet och var alltså registrerade i den kommun där barnet var folkbokfört.

Från Statistiska centralbyrån hämtades uppgifter om antalet barn i åldrarna 1–11 år i respektive kommun för respektive år. 1–11 år är den ålder på barnet då det är möjligt att begära tillfällig föräldrapenning. Det går även att begära vab för barn yngre än ett år, men då gäller speciella regler.

Genom att dividera dessa två mått erhölls ett ”vab-index”, ett snitt för hur många dagar Försäkringskassan betalat ut tillfällig föräldrapenning för, per barn i en viss kommun och år.

Här vabbas det mest och minst

De tio kommuner där det vabbades mest 2015:

Arjeplog (9,5), Håbo (6,5), Nykvarn (6,5), Nordmaling (6,4), Gnesta (6,3), Lilla Edet (6,2), Bollebygd (6,0), Sotenäs (6,0), Tranemo (5,9), Haninge (5,9).

De tio kommuner där det vabbades minst 2015:

Danderyd (2,4). Strömstad (3,2), Eda (3,2), Gullspång (3,2), Lidingö (3,3), Åsele (3,3), Sävsjö (3,3), Årjäng (3,4), Övertorneå (3,4), Pajala (3,4)

Källa: Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån