01 mar 2016 12:30

01 mar 2016 12:30

Försköningen kan börja

GULLSPÅNG

Klart. Kommunfullmäktige har nu beslutat att satsa 400 000 kronor på att försköna norra infarten till Gullspång.

Fullmäktige inleddes med ett par informationspunkter; Per-Olof Hermansson, Skaraborgs kommunalförbund, turnerar runt i Skaraborg för att informera om kommunalförbundets verksamheten. Och från förskolan var Anna Hallerström och Karin Olausson inbjudna för att berätta om verksamheten. De valde att fokusera på att berätta om hur personalen arbetar med den pedagogiska dokumentationen.

Enkel fråga

Eric Mellberg (M) hade lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Carin Gullberg (S), om hur de 100 000 kronor har använts för gestaltning av centrum i Gullspång.

– Ja, det här var inte gjort i en handvändning, den största kostnaden är vägvisaren i centrum. Den har kostat 43 260 kronor, men den har även sponsrats av tre lokala företagare som då också fått med en skylt till sina företag. Ritningar har kostat sammanlagt 19 500 kronor, ett trädäck har kostat 4 972 kronor. Tre infartskyltar, varav en står vid gränsbacken, en i södra delen av Otterbäcken och en utanför affärshuset Laxen har kostat 29 060 kronor, diverse ljusslingor i centrum har kostat 14 785 kronor, bänkar till Göta holme, totalt 107 642 kronor.

Det blev dock något av ett västgötaklimax när Eric Mellberg kommenterade svaret.

– Det var inte vad jag hade förväntat mig till svar, min fråga handlade egentligen om vilka skisser som hade tagits fram, sa Eric Mellberg.

Carina Gullberg var lika förvånad som fullmäktiges ordförande Ann-Christin Erlandsson (S). Den senare valde att läsa upp frågan igen, med kommentaren att det var svårt att tolka den på annat sätt än att det handlade om kostnaderna.

Försköningen

Den återremitterade frågan om försköningen av Gullspång, det vill säga norr infarten till Gullspång, var åter på fullmäktiges bord. Beslutet blev att lägga 400 000 kronor för att skapa en attraktiv infart med parkering till Gullspångs centrum från riksväg 26. Det handlar om medel för markarbeten, el, va, skyltfundament, skylt samt planteringar och bänkar på parkeringen enligt tidigare presenterat förslag kostar enligt tekniska kontoret 400 000 kronor.

Ingen rastplats

En förändring som gjorts under återremissen var noteringen om en rastplats. Något som oppositionsrådet Björn Thodenius (M) var tacksam för.

– Jag vill bara säga att vi är nöjda nu när vi fått igenom våra krav, men vårt förslag är egentligen att det läggs högst 300 000 kronor och att de pengarna används till att göra en attraktiv och estetiskt tilltalande infart med grönytor och planteringar samt skylt. Dessutom hade vi helst sett att pengarna satsade på till exempel torget, sådant som kommer våra invånare till del. Men nu är det viktigt att vi kommer igång.

Tillfälligt stöd

Kommunfullmäktige beslutade att från tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen omfördela 1,2 miljoner kronor år 2015.

– Vi har fått 14,6 miljoner kronor, det är viktigt att skolorna nu får pengar och att vi tänker långsiktigt, sa Carina Gullberg (S) apropå och att barn- utbildning och kulturnämnden fick för år 2016, två miljoner kronor och för år 2017 två miljoner kronor.

– Det är viktigt att vi lägger pengar på utbildning, kultur och lokaltrafiken, sa Björn Thodenius.

Det blir nu kommunstyrelsen som får fatta beslut om fördelning av kvarvarande tillfälligt stöd.

OBK hade betalt

Punkten om regleringen av va-kostnad för Barfotens camping utgick från fullmäktiges dagordning då OBK hade betalt in räkningen på knappt 25 000 kronor.

Fullmäktige avslutades med att länsstyrelsen meddelade att Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) är ny ordinarie ledamot efter avgående Martina Karlsson. Ny ersättare är S-veteranen Gun Svensson.

Fullmäktige inleddes med ett par informationspunkter; Per-Olof Hermansson, Skaraborgs kommunalförbund, turnerar runt i Skaraborg för att informera om kommunalförbundets verksamheten. Och från förskolan var Anna Hallerström och Karin Olausson inbjudna för att berätta om verksamheten. De valde att fokusera på att berätta om hur personalen arbetar med den pedagogiska dokumentationen.

Enkel fråga

Eric Mellberg (M) hade lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Carin Gullberg (S), om hur de 100 000 kronor har använts för gestaltning av centrum i Gullspång.

– Ja, det här var inte gjort i en handvändning, den största kostnaden är vägvisaren i centrum. Den har kostat 43 260 kronor, men den har även sponsrats av tre lokala företagare som då också fått med en skylt till sina företag. Ritningar har kostat sammanlagt 19 500 kronor, ett trädäck har kostat 4 972 kronor. Tre infartskyltar, varav en står vid gränsbacken, en i södra delen av Otterbäcken och en utanför affärshuset Laxen har kostat 29 060 kronor, diverse ljusslingor i centrum har kostat 14 785 kronor, bänkar till Göta holme, totalt 107 642 kronor.

Det blev dock något av ett västgötaklimax när Eric Mellberg kommenterade svaret.

– Det var inte vad jag hade förväntat mig till svar, min fråga handlade egentligen om vilka skisser som hade tagits fram, sa Eric Mellberg.

Carina Gullberg var lika förvånad som fullmäktiges ordförande Ann-Christin Erlandsson (S). Den senare valde att läsa upp frågan igen, med kommentaren att det var svårt att tolka den på annat sätt än att det handlade om kostnaderna.

Försköningen

Den återremitterade frågan om försköningen av Gullspång, det vill säga norr infarten till Gullspång, var åter på fullmäktiges bord. Beslutet blev att lägga 400 000 kronor för att skapa en attraktiv infart med parkering till Gullspångs centrum från riksväg 26. Det handlar om medel för markarbeten, el, va, skyltfundament, skylt samt planteringar och bänkar på parkeringen enligt tidigare presenterat förslag kostar enligt tekniska kontoret 400 000 kronor.

Ingen rastplats

En förändring som gjorts under återremissen var noteringen om en rastplats. Något som oppositionsrådet Björn Thodenius (M) var tacksam för.

– Jag vill bara säga att vi är nöjda nu när vi fått igenom våra krav, men vårt förslag är egentligen att det läggs högst 300 000 kronor och att de pengarna används till att göra en attraktiv och estetiskt tilltalande infart med grönytor och planteringar samt skylt. Dessutom hade vi helst sett att pengarna satsade på till exempel torget, sådant som kommer våra invånare till del. Men nu är det viktigt att vi kommer igång.

Tillfälligt stöd

Kommunfullmäktige beslutade att från tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen omfördela 1,2 miljoner kronor år 2015.

– Vi har fått 14,6 miljoner kronor, det är viktigt att skolorna nu får pengar och att vi tänker långsiktigt, sa Carina Gullberg (S) apropå och att barn- utbildning och kulturnämnden fick för år 2016, två miljoner kronor och för år 2017 två miljoner kronor.

– Det är viktigt att vi lägger pengar på utbildning, kultur och lokaltrafiken, sa Björn Thodenius.

Det blir nu kommunstyrelsen som får fatta beslut om fördelning av kvarvarande tillfälligt stöd.

OBK hade betalt

Punkten om regleringen av va-kostnad för Barfotens camping utgick från fullmäktiges dagordning då OBK hade betalt in räkningen på knappt 25 000 kronor.

Fullmäktige avslutades med att länsstyrelsen meddelade att Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) är ny ordinarie ledamot efter avgående Martina Karlsson. Ny ersättare är S-veteranen Gun Svensson.